Kari Nordvik

Stilling

Seniorrådgiver , forskning

Tilhørighet

Mat-nat fak., sekretariatet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arbeid

Forskningsadministrasjon og implementering av forskningsstrategi

  • Koordinering av eksternt samarbeid
  • Koordinering i større søknadsprosesser (SFF, SFI, FME, INFRA)
  • Lederstøtte til dekanat
  • Koordinerer forskningsadministrativt nettverk ved fakultetet
  • Kontaktperson for VIS ved fakultetet
  • Medlem av MN-fakultetets redelighets- og forskningsetiske utvalg
  • Analyser, saksforberedelse, høringer

 

 

Kompetanse

Ph.d. i biologi (2007)