Karl Albert Brokstad

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Brev til redaktøren
Fagartikkel
Kronikk
Short communication
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Poster
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Sammendrag/abstract
Leder
Leserinnlegg
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

PUBLIKASJONER PÅ PUBMED