Kenneth Thorsen

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Klinisk institutt 1

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Poster
Vitenskapelig foredrag
Short communication
Brev til redaktøren
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin