Kirsti Andrea Nordstrand

Stilling

Rådgiver, Studiekoordinator

Tilhørighet

Arbeid

Studieadministrasjon, overordna for instituttet og spesifikt for enkeltemne

Honorarkontraktar

Time- og månadslønnskontraktar

Gjestekonto