Kjell Petersen

Stilling

Forsker, Gruppeleder CBU Servicegruppe

Tilhørighet

Publikasjoner
Poster
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Faglig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Hovedfagsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Elixir Norway

StoreBioinfo - NorStore

Tryggve - NeIC