Linda Veka Hjørnevik

Stilling

Seniorkonsulent

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskergrupper

Arbeid

Studiekonsulent for bachelor- og masterprogrammet i molekylærbiologi ved Institutt for biovitenskap. 

Verneombud på et av BIOs verneområder.

Vara-hovedverneombud på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Doktorgradsavhandling: Hjørnevik, LV. Cellular responses to algal toxins. Universitetet i Bergen 2015 (ISBN 978-82-308-2601-0)

Hjørnevik LV, Frøyset AK, Grønset TA, Rungruangsak-Torrissen K, Fladmark KE. (2015) Algal Toxin Azaspiracid-1 Induces Early Neuronal Differentiation and Alters Peripherin Isoform Stoichiometry. Mar Drugs 13:7390-7402. doi: 10.3390/md13127072.

Hjørnevik LH, Fismen L, Young FM, Solstad T, Fladmark KE. (2012) Nodularin exposure induces SOD1 phosphorylation and disrupts SOD1 co-localization with actin filaments. Toxins 4:1482-1499. doi: 10.3390/toxins4121482.

Opsahl JA, Hjørnevik LH, Bull VH, Fismen L, Frøyset AK, Gromyko D, Solstad T, Fladmark KE. (2010) Increased interaction between DJ-1 and the Mi-2/nucleosome remodelling and deacetylase complex during cellular stress. Proteomics 10:1-11. doi: 10.1002/pmic.200900586.

Kompetanse/Utdanning

Bachelor i kjemi (Freie Universität Berlin)

Master i molekylærbiologi (Universitetet i Bergen)

PhD i molekylærbiologi (Universitetet i Bergen)