Line Merethe Oldervoll

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig artikkel
Intervju
Rapport
Fagartikkel
Sammendrag/abstract
Poster
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Faglig foredrag
Faglig kapittel
Lærebok
Brev til redaktøren
Nettsider (opplysningsmateriale)
Doktorgradsavhandling
Leserinnlegg
Populærvitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

See all publications in the database