Malin Johansen

Stilling

Gjesteforsker

Tilhørighet

Undervisning

Straffeprosess

Masteroppgaveveiledning 

Publikasjoner
Kompetanse

Arbeidserfaring

  • Advokatfullmetig, Advokatfirmaet Thommessen (2015-2016)  

Utdanning

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2015)
  • Valgfag, University of Edinburgh (2014)