Marte Dahl Reisæter

Stilling

Stipendiat, Stipendiat

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Reisæter er stipendiat og har siden januar 2021 jobbet med et doktorgradsprosjekt om temaet EU-domstolenes begrensede legalitetskontroll av komplekse økonomiske vurderinger i konkurranse- og statsstøttesaker. Dette temaet tar opp prosessuelle og forvaltningsrettslige sider ved de overnasjonale håndhevingssystemene i EU/EØS, samt materielle konkurranse- og statsstøtteregler. 

Publikasjoner