Martine Elisabeth Langaard

Stilling

Rådgiver, Rådgiver Digitale Tjenester, Studieavdelingen

Tilhørighet

Arbeid

Seksjon for digitale tjenester - Eksamensgruppen.

Planlegging og gjennomføring av skriftlig skoleeksamen.

Hovedansvarlig for bemanning/rekruttering og opplæring av eksamensvakter./smittevernvakter

Kravspec og iplementering av bemannings- og vaktplanliggingsløsninger på SA  (deriblant Planday)

Andre oppgaver: Inspera Scan, Inspera Exam Protocol (IEP) - semesteravgift, karakterutskrifter og vitnemål. Prosjektmedlem UiBHjelp, Superbruker og webredaktør i UiBhjelp.

Medlem i prosjektgruppen for Felles servicesenter NG5

Medlem i brukerutvalget sentralt og lokalt for Nygårdsgaten 5 prosjektet

Koordinator for UiB i TP- BOTT smarbeid mens Petter Kjær er i permisjon.

Prosjekter

DigUiB

Digital vurdering (Inspera Assessment) - prosjektleder (2015 - 16)

Prosjekt Felles servicesenter NG5 (2019-)

Brukerutvalget for Nygårdsgaten 5 (2019-2020)

UiBhjelp (2019-2021