Maryia Khomich

Stilling

Gjesteforsker

Tilhørighet

Formidling

M. Khomich. 2022. Tannpuss er viktigere for helsen din enn du tror. Bergens Tidende (debatt).

S. Gupta og M. Khomich. 2021. Norsk oppdrettsnæring er truet av marine bakterier. forskersonen.no

M. Khomich og E. Grov Statle. 2020. Genredigering med CRISPR er et nytt våpen i kampen mot plantesykdommer. forskersonen.no

M. Khomich. 2018. Sopp i ferskvann: utforskning av det ukjente. Naturen 5: 212-216. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3118-2018-05-06

Publikasjoner

M. Khomich, H. Lin, A. Malinovschi, S. Brix, L. Cestelli, S. Peddada, A. Johannessen, C. Eriksen, F. G. Real, C. Svanes, R. J. Bertelsen. 2023. Association between lipid-A-producing oral bacteria of different potency and fractional exhaled nitric oxide in a Norwegian population-based adult cohort. J Transl Med 21: 354. DOI: https://doi.org/10.1186/s12967-023-04199-z

R.H. Nilsson, M. Ryberg, C. Wurzbacher, L. Tedersoo, S. Anslan, S. Põlme, V. Spirin, V. Mikryukov, S. Svantesson, M. Hartmann, C. Lennartsdotter, P. Belford, M. Khomich, A. Retter, N. Corcoll, D. Gómez Martinez, T. Jansson, M. Ghobad-Nejhad, D. Vu, M. Sanchez-Garcia, E. Kristiansson, K. Abarenkov. 2023. How, not if, is the question mycologists should be asking about DNA-based typification. MycoKeys 96: 143-157. DOI: https://doi.org/10.3897/mycokeys.96.102669

K. Abarenkov, E. Kristiansson, M. Ryberg, S. Nogal-Prata, D. Gómez-Martínez, K. Stüer-Patowsky, T. Jansson, S. Pōlme, M. Ghobad-Nejhad, N. Corcoll, R. Scharn, M. Sánchez-García, M. Khomich, C. Wurzbacher, R.H. Nilsson. 2022. The curse of the uncultured fungus. MycoKeys 86: 177-194. DOI: https://doi.org/10.3897/mycokeys.86.76053

M. Khomich, I. Måge, I. Rud, I. Berget. 2021. Analysing microbiome intervention design studies: Comparison of alternative multivariate statistical methods. PLoS ONE 16: e0259973. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259973

L. Fontaine*, M. Khomich*, T. Andersen, D.O. Hessen, S. Rasconi, M.L. Davey, A. Eiler. 2021. Multiple thresholds and trajectories of microbial biodiversity predicted across browning gradients by neural networks and decision tree learning. ISME Communications 1: 37. DOI: https://doi.org/10.1038/s43705-021-00038-8;  *contributed equally

R. Blaalid and M. Khomich. 2021. Current knowledge of Chytridiomycota diversity in Northern Europe and future research needs. Fungal Biology Reviews 36: 42-51. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fbr.2021.03.001

T. Andersen, D.O. Hessen, J.P. Håll, M. Khomich, M. Kyle, M. Lindholm, S. Rasconi, B. Skjelbred, J-E. Thrane, B. Walseng. 2020. Congruence, but no cascade – Pelagic biodiversity across three trophic levels in Nordic lakes. Ecology and Evolution 10: 8153-8165. DOI: https://doi.org/10.1002/ece3.6514

L. Durkin, T. Jansson, M. Sanchez, M. Khomich, M. Ryberg, E. Kristiansson, R.H. Nilsson. 2020. When mycologists describe new species, not all relevant information is provided (clearly enough). MycoKeys 72: 109-128. DOI: https://doi.org/10.3897/mycokeys.72.56691

D. Foster, G. Lentendu, M. Wilson, F. Mahé, F. Leese, T. Andersen, M. Khomich, M. Dunthorn. 2020. Evaluating geographic variation within molecular operational taxonomic units (OTUs) using network analyses in Scandinavian lakes. bioRxiv. DOI: 10.1101/2020.08.06.240267

M. Khomich, F. Cox, C.J. Andrew, T. Andersen, H. Kauserud, M.L. Davey. 2018. Coming up short: Identifying substrate and geographic biases in fungal sequence databases. Fungal Ecology 36: 75-80. DOI: https://doi.org/10.1016/j.funeco.2018.08.002

M. Khomich, H. Kauserud, R. Logares, S. Rasconi, T. Andersen. 2017. Planktonic protistan communities in lakes along a large-scale environmental gradient. FEMS Microbiology Ecology 93(4): 1-13. DOI: https://doi.org/10.1093/femsec/fiw231

M. Khomich, M.L. Davey, H. Kauserud, S. Rasconi, T. Andersen. 2017. Fungal communities in Scandinavian lakes along a large-scale environmental gradient. Fungal Ecology 27: 36-46. DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.funeco.2017.01.008

 

Vitenskapelig artikkel
Poster

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

EFR finansiert prosjekt BRuSH (2018-2023)

Verv

Aug 2022 - Juli 2023. Varamedlem i gruppe B i fakultetsstyret

Juni 2021 - Juni 2022. Medlem i den faglige komiteen for NorDoc 2022 konferansen

Priser

April 2022. Forskningsmidler fra Meltzers Høyskolefond (50 000 NOK)

Mars 2022. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid (20 000 NOK)

November 2021. Forskningsmidler fra Gades Legat (40 000 NOK)