Matthias Richter

Stilling

Forsker

Tilhørighet

Institutt for fysikk og teknologi

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Errata
Leder
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling
Poster
Annet
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin