Nina Øyen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Doktorgradsavhandling
Brev til redaktøren
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Mastergradsoppgave
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Fagbok
Rapport
Populærvitenskapelig artikkel
Kronikk

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin