Per Steinar Stensland

Tilhørighet

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Forskning

Klinisk kommunikasjon

Distriktsmedisin

Undervisning

Kommunikasjonskurset, UiB

Distriktsmedisin, UiB

Publikasjoner

1.      Stensland P. Enkel forbedring av epilepsibehandling ved et sentralhjem for psykisk utviklingshemmede. Tidsskr Nor Lægefor 1982;102:228-30.

2.       Haugen L, Stensland P. Vi er alle brikker i vårt eget spill. Systemteori i allmennmedisin. Utposten 1985;14:31-6.

3.      Stensland P. Ittno kjem tå sæ sjøl. Om konsultasjonen i allmenn praksis. Utposten 1985;14:191-3.

4.      Hauge D, Stensland P. Forandring frydar - Røynsler med grupperetta helsestasjonskontrollar. Sykepleien 1986;3:9-11.

5.      Stensland P. Allmennpraktikeren og familien med det kronisk syke barnet. Tidsskr Nor Lægefor 1987;22:777-80.

6.      Stensland P. Familien som medpasient, familien som medbehandler. Utposten 1987;16:282-6.

7.      Bakke OM, Iversen JH, Stensland P. Legevesken. I Legemiddelhåndboken. Oslo: Norsk Medisinaldepot, 1988: 786-9.

8.      Rebni A, Skulstad KÅ, Stensland P, Svedal J, Tomren S. Tre år med grupperetta helsestasjon i Sogndal. Sykepleien 1988.

9.      Stensland P. Remote Area Dwellers (RADs) in Central Kalahari Game Reserve, Report from Survey on Health and Health Service 1987-88. NORAD 1990, Rapport. 27 sider. Report to the Norwegian Agency for Development Cooperation..

10.  Stensland P. Tuberculosis and poverty in rural Botswana 1987-88. Botshelo - Journal of Botswana Medical and Dental Assosiation - Botshelo, 1992;19:27-30.

11.  Stensland P. Tb-ward Study in Scottish-Livingstone Hospital, November 1997 - May 1988. Molepolole: Regional Health Team, 1988.

12.  Stensland P. Virkeligheten presser på. Møte med familiemedisin i USA. Tidsskr Nor Lægefor 1991; 30:1755.

13.  Stensland P. Helse for alle barn i Sogndal? - Helsestasjonen ser fram mot år 2000. Utposten 1992;21:176-80.

14.  Stensland P.  Når det uler rundt oss må vi stå sammen. Kvalitetssikring av helsestasjonsarbeidet i en ulvetid. Utposten 1993; 22:220-30.

15.  Kroken R, Stensland P. Med kommunal lommelykt i psykiatriske gråsoner. Erfaringer med samhandlingsprosjektet. Utposten 1994;23:4-6.

16.  Stensland P. Aksjon Lepra, Madagaskar 1990-94. Evalueringsrapport til Rotary Inner Wheel og Det norske misjonsselskap. 1994. 21 sider.

17.  Stensland P. Lepra og folketro i Utkant-Norge og på Madagaskar. Tidsskr Nor Lægefor 1995;9:1110-1.

18.  Stensland P. Rundt et bål i Kalahari. I: Dialog og Refleksjon. Festskrift til professor Tom Andersen. ISM skriftserie nr 35, 1996.

19.  Stensland P, Malterud K. New gateways to dialogue in general practice. Development of a symptom diary to expand communication. Scand J Prim Health Care.  Scand J Prim Health Care 1997;15:175-9. http://www.swetswise.com.proxy.helsebiblioteket.no/eAccess/viewAbstract.do?articleID=151496372&searchMode=

20.  Stensland P, Heian F, Alme A. Barn og barndom. I Hunskår S (red). Allmennmedisin. Klinisk arbeid.  Oslo, Gyldendal 1997. Pp 628-37.

21.  Stensland P, Bærheim A. Hva slags handlingsprogrammer ønsker vi fra NSAM? Beslutningsstøtte er mer enn EBM. Utposten 1998;27:14-7.

22.  Stensland P, Malterud K. Approaching the locked dialogues of the body. Communicating symptoms through illness diaries. Scand J Prim Health Care 1999;17: 75-80. http://www.swetswise.com.proxy.helsebiblioteket.no/FullTextProxy/swproxy?url=http%3A%2F%2Fwww.informahealthcare.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1080%2F028134399750002683&ts=1284619732262&cs=995407636&userName=8797250.ipdirect&emCondId=8797250&articleID=151496450&yevoID=1971691&titleID=181690&referer=1&remoteAddr=81.93.173.131&hostType=PRO&swsSessionId=RMJ-WzkShDLWsxAKkUVEEg**.pasc1

23.  Stensland P, Gjelsvik B. NSAM er 15 år – En historie om allmennmedisinsk kreativitet. Utposten 1998;27:13-6.

24.  Gjelsvik B, Stensland P. Organiseringen av norsk allmennmedisin. Utposten 1999;28:28-30.

25.  Stensland P, Bråtveit A, Fosse A. Kvalitetssikring, revisorholdning og rettssikkerhet. Tidsskr Nor Lægeforen 1999;119:704.

26.  Stensland P, Malterud K. Fastlåste kroppslige plager – hjemmenotater gir nye samtaler om kroppen. Tidsskr Nor Lægeforen 1999; 119: 2807-11 .

27.  Stensland P. Sosial ulikhet gir uhelse. Utposten 1999;28:20.

28.  Stensland P. Communicating symptoms through illness diaries. Qualitative evaluation of a clinical method to expand communication. Family Practice 1999;16;327-8.

29.  Stensland P. Kroppslige dialoger – inngangsport til samtaler om fastlåste plager. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 24: 2925-8. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=190606

30.  Stensland P. What is good general Practice. Intervju med Peter Toon. Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 26:3208-9. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=206065

31.   Stensland P. Teknifiserer vi den pasientsentrerte metode? Månedskrift for praktisk lægegjerning 2001; 5: 543-58.

32.  Stensland P, Malterud K. Uravelling empowering internal voices – a case study on the interactive use of illness diaries. Family Practice 2001;18:425-9. http://fampra.oxfordjournals.org/content/18/4/425.full?sid=6f3b0094-6b31-4654-a92d-789d0e202fd9

33.  Nordby K, Stensland P. Mellom Kádárstat og kultursamfunn. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 27:642-3.

34.  Stensland P. Communicating illness experience. I Malterud K, Hunskår S (red). Chronic myofascial pain. A patient-centered approach. Abingdon, Radcliffe Medical Press Ltd 2002. Pp 52-8.

35.  Stensland P. Modifying the frame of patient-physician interaction, exemplified by writing an illness diary. I Malterud K, Hunskår S (red). Chronic myofascial pain. A patient-centered approach. Abingdon, Radcliffe Medical Press Ltd 2002. Pp 144-9.

36.   Stensland P. Action research on own practice - methodological challenges. Scand J Prim Health Care 2003; 21: 77-82. http://www.swetswise.com.proxy.helsebiblioteket.no/FullTextProxy/swproxy?url=http%3A%2F%2Fwww.informahealthcare.com%2Fdoi%2Fpdf%2F10.1080%2F02813430310001653&ts=1284619978336&cs=3725886961&userName=8797250.ipdirect&emCondId=8797250&articleID=151496730&yevoID=1971707&titleID=181690&referer=1&remoteAddr=81.93.173.131&hostType=PRO&swsSessionId=RMJ-WzkShDLWsxAKkUVEEg**.pasc1

37.  Stensland P. Approaching the locked dialogues of the body. Communicating symptoms through illness diaries. Doktoravhandling. Bergen: Institutt for samfunnsmedisinske fag. Universitetet i Bergen, 2003.

 

38.  Stensland P, Øien AM, Øhlckers J, Omdahl ER. Bekymring og håp for Sør-Afrika. Intervju med André Brink. Bergens Tidende 180703.
http://www.bergenpuls.no/cityguides/nav/news.jhtml?context=literature&id=11304

39.  Stensland P, Heian F, Haga OS, Garløv I. Barn og barndom. I Hunskår S (red). Allmennmedisin. Oslo, Gyldendal 2003. Pp 692-704.

40.  Swensen E, Stensland P, Gjelsvik B. Partisansykehuset i Franja – ”Dø om så det gjelder”. Utposten 2004; 1:  .

41.  Stensland P. Tilnærming til fastlåste samtaler om kroppen. Tidsskr nor lægeforen 2004; 124: 1125-7. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1008240

42.  Stensland P. Tro på dialog – styrk pasienten. Tidsskr nor lægeforen 2004;124:1952-3. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1051640

43.  Stensland P. Aksjonsforskning på egen praksis. Metodologiske utfordringer. Ugeskr Læger 2005; 167: 2402-5. http://www.laeger.dk/LF/UFL/2005/22/pdf/VP43059.pdf

44.  Stensland P. Har du hørt om andres kunstfeil? Tidsskr nor lægeforen 2005; 125: 2163. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1240377

45.  Stensland P, Vestbø E, Swensen E. En medisin for distriktene. Tidsskr nor lægeforen 2005; 125: 119. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1313304

46.  Malterud K, Nessa J, Stensland P, Thesen J. Legekunst i praksis. Kommunikasjon lege-pasient. Oslo, Universitetsforlaget 2006.

47.  Stensland P. Det hefter noe ved oss – om skammen i  familien. Gulbrandsen P, Fugelli P, Stang GH, Wilmar B. Skam i det medisinske rom. Oslo, Gyldendal Akademisk 2006. Pp 163-77.

48.  Øien AM, Iversen S, Stensland P. Narratives of embodied experiences – Therapy processes in Norwegian psychomotor physiotherapy. Advances in Physiotherapy 2007;9: 31-9. http://informahealthcare.com/doi/abs/10.1080/14038190601152115

49.  Aaraas IJ, Anvik T, Swensen E, Stensland P, Steinert S. Report from a study tour to Ontario Canada and New York, October 2007. Tromsø: National Centre of Rural Medicine, 2007.

50.  Stensland P. Lær modellen – og legg den bak deg. Intervju med Jonathan Silverman. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128;206-7. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1645108

51.  Skeie A, Svori L, Stensland P. Sikring av ferdigheitslæring hjå turnuslegar. Rapport. Leikanger: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 2008.

52.  Stensland P. Sosial katastrofe – støttearbeid ved en alvorlig hendelse i lokalsamfunnet. Utposten 2008;7:2-4. http://www.utposten.no/LinkClick.aspx?fileticket=fLYovujEAFA%3d&tabid=309&mid=1087

53.  Stensland P, Sårheim H. Grupperettleiing for turnuslegar – verknad på læring, trivsel og rekruttering. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Helse- og sosialmelding, 2008. http://fylkesmannen.no/listeKat.aspx?m=549&amid=2581616

54.  Nessa J, Schei E, Stensland P. Korleis møter allmennlegane pasientanes livsproblem? Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129:1323-5. http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1850249

55.  Stensland P. Helsetenesta i ei samhandlingstid. Sogn avis 121109.

56.  Stensland P. For tiden uskikket som lege. Utposten 2010;39: 7-11. http://www.utposten.no/LinkClick.aspx?fileticket=W6t%2bG8qnmWU%3d&tabid=640&mid=1445

57. Abildsnes E, Walseth L, Flottorp, S Stensland P. Lifestyle consultation in general practice - the doctor s toolbox. A qualitative focus group study. Family Practice 2010; doi: 10.1093/fampra/cmq093

Kompetanse

Førsteamanuensis

Fylkeslege

Spesialist i allmennmedisin 

Spesialist i samfunnsmedisin

Dr. med. UiB 2003.