Rolf Birger Svarstad Pedersen

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Intervju
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Poster
Rapport
Doktorgradsavhandling
Museumsutstilling
Faglig foredrag
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Programdeltagelse
Short communication
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Mastergradsoppgave
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Dokumentar
Populærvitenskapelig artikkel
Leder
Fagbok
Hovedfagsoppgave
Kronikk

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin