Siri Flagestad Kvalheim

Stilling

Førsteamanuensis , Spesialist oral-protetikk

Tilhørighet

Institutt for klinisk odontologi

Publikasjoner
Fagartikkel
Vitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin