Siri Knapskog

Stilling

Seniorrådgiver

Tilhørighet

Arbeid

Juridisk rådgivar  

Rådgiving ved større innkjøp ved Universitetet i Bergen, kunngjering av konkurransar, forhandlingar og inngåing av rammeavtalar og enkeltkontraktar, særleg knytt til Eiendomsavdelingen.