Stein Magnus Aukland

Stilling

Professor , spesialist i radiologi

Tilhørighet

Klinisk institutt 1

Forskning

MR hos barn eksponert for rus i svangerskapet.

Oppfølging av ekstremt premature (Baby PEP studien)

Imaging hos pasienter med Ewing Sarcom

Bruk og nytte av bildediagnostikk ved Cerebral Parese (MOBAND studien)

Undervisning

Radiologiundervisning (og eksamen) for medisinerstudenter. Internundervisning. Foredrag på nasjonale kurs for spesialistkandidater. Foredrag på internasjonale kongresser i radiologi.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Short communication
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Kronikk
Leserinnlegg
Doktorgradsavhandling
Sammendrag/abstract
Annet

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Utvalgte publikasjoner:

 

Ventricular dilatation in ex-prematures: only confined to the occipital region? MRI-based normative standards for 19-year-old ex-prematures without major handicaps.

Aukland SM, Elgen IB, Odberg MD, Chong WK, Eide GE, Rosendahl K.

Acta Radiol. 2013 Aug 12.

 

Cerebral magnetic resonance imaging findings in children born extremely preterm, very preterm, and at term.

Griffiths ST, Elgen IB, Chong WK, Odberg MD, Markestad T, Neto E, Aukland SM.

Pediatr Neurol. 2013 Aug;49(2):113-8. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2013.03.006.

 

Selectively reduced posterior corpus callosum size in a population-based sample of young adults born with low birth weight.

Aukland SM, Westerhausen R, Plessen KJ, Odberg MD, Elgen IB, Peterson BS, Ersland L, Eide GE, Rosendahl K. AJNR Am J Neuroradiol. 2011 May;32(5):970-5. doi: 10.3174/ajnr.A2594. Epub 2011 Apr 14.

 

Newborns with sonographically dysplastic and potentially unstable hips: 6-year follow-up of an RCT.

Brurås KR, Aukland SM, Markestad T, Sera F, Dezateux C, Rosendahl K.

Pediatrics. 2011 Mar;127(3):e661-6. doi: 10.1542/peds.2010-2572. Epub 2011 Feb 14.

 

Neonatal bronchopulmonary dysplasia predicts abnormal pulmonary HRCT scans in long-term survivors of extreme preterm birth.

Aukland SM, Rosendahl K, Owens CM, Fosse KR, Eide GE, Halvorsen T.

Thorax. 2009 May;64(5):405-10. doi: 10.1136/thx.2008.103739. Epub 2009 Jan 21.

Prosjekter

Paediatric Imaging Group (K1 research group) (Leder: Karen Rosendahl)

MOBAND studien (Mo-Ba, Norsk Folkehelseinstitutt)

Oppfølgingsgruppen for Barn (Leder: Trond Markestad)