Sven-Erik Grieg-Smith

Stilling

historie

Tilhørighet

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Forskning

 

  • Militær - og krigshistorie
  • Samfunnsfagenes didaktikk
  • Formidling og identitetsdannelse
  • Undervisning og læring med hovedvekt på forholdet mellom lærer og elev
Publikasjoner
Anmeldelse
Populærvitenskapelig foredrag
Kronikk
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Annen presentasjon
Leserinnlegg
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig monografi
Vitenskapelig foredrag
Programdeltagelse
Intervju
Populærvitenskapelig bok
Fagbok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

 

Grieg - Smith, Sven - Erik: Nye tider krever nye lover. En historisk oversikt over befalets stillingsvern gjennom tidene. Forlaget Aktuell AS. Oslo 2007""

Grieg - smith, Sven- Erik: " Til grensen, til grensen! Vestlandsforsvaret i 1905". Bergen Historiske forening, Bodoni. Bergen 2005

Smith, Sven - Erik Grieg: "De drepte våre menn." Studiet av en krigsforbrytelse. Begivenhetene som førte til henrettelsen av besetningen på MTB 345 30 juli 1943. Norsk tidsskrift for Sjøvesen. Stavanger 2003

Smith, Sven-Erik Grieg: Også vi når det blir krevet. Historien om Hordaland Heimevernsdistrikt 09. Havel AS. Bergen 2001

Smith, Sven - Erik Grieg: Borger og soldat - Historien om det norske reservebefalet og det forsvar de tjente. Grøndahl - dreyer. Oslo 1996

Smith, Sven-Erik Grieg: " Fra makt til avmakt - Den norske generalstaben 1920 - 1940." Etter etterkrigstiden- Tanker og ideer for det nye Europa Cappelen. Oslo 1992

Smith, Sven - Erik Grieg: Ingen fiendtlige hensikter. En militærhistorisk studie av det tyske angrepet på Bergen 9.april 1940.Agder. Arendal 1989

Smith, Sven- Erik Grieg: "Norwegian histography and the First World War." Schriften der Bibilotek fur Zeitgeschichte, Band 25 Koblenz 1985

Smith, Sven -Erik Grieg: For Konge og Fedreland. Hæren på Vestlandet gjennom 350 år.JohnGrieg. Bergen 1978.

Smith, Sven - Erik Grieg: " Neutralitetsforsvar eller forsvar mot Sverige? " Acktuelt och Historisk. Meddelanden från Militærhistoriska Avdelingen vid Kungl. Militærhøgskolan. Stockholm 1977

Prosjekter

 

  • De hvite englene. Historien om Milorgbasen Bjørn West. Bokprosjekt
  • Hvorfor står det ikke noe om dette i lærebøkene? Hva bestemmer utvelgelse av tema og stoffmengde i historiebøkene for ungdomstrinnet ?
  • Samfunnsfag som almendannelse. En kritisk fagdidaktikk
  • 9.april 1940. Overfallet på Danmark og Norge i et komparativt perspektiv.