Tore Elling Ulvestad

Stilling

Professor

Tilhørighet

Publikasjoner
Errata
Vitenskapelig artikkel
Fagbok
Leder
Rapport
Dokumentar
Faglig kapittel
Leserinnlegg
Kronikk
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Lærebok
Brev til redaktøren
Vitenskapelig monografi
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Sammendrag/abstract
Intervju
Vitenskapelig foredrag
Short communication
Populærvitenskapelig artikkel
Anmeldelse
Populærvitenskapelig bok
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Doktorgradsavhandling
Poster
Leksikonartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin