Torgils Lægreid

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Publikasjoner
Hovedfagsoppgave
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Poster
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin