Trond Markestad

Tilhørighet

Klinisk institutt 2

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Leder
Kronikk
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig foredrag
Poster
Doktorgradsavhandling
Leserinnlegg
Annet
Sammendrag/abstract
Rapport
Fagartikkel
Anmeldelse
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Lærebok
Populærvitenskapelig artikkel
Brev til redaktøren
Programdeltagelse
Populærvitenskapelig foredrag
Fagbok

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin