Yngve Brynjulfsen

Stilling

Seniorrådgiver

Tilhørighet

Arbeid

Administrativ koordinator for ph.d.-utdanningen ved UiB

Verneombud ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Kompetanse

Hovedfag i sammenliknende politikk. Har ellers medievitenskap og informasjonsvitenskap i fagkretsen

Erfaring med politisk analyse og utviklingsprosjekter på Balkan. Fra Forsvaret og Utenriksdepartementet