Digital kjeldekritikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Etter kurset vil du ha grunnleggende forståelse for vitenskapelig tenkemåte og vitenskapelige formidlingskanaler. Du vil ha kunnskap om hvordan vitenskap som formidles og gjenfortelles gjennom ulike faglige genrer og medier kan søkes opp og vurderes.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten oppnår

  • grunnleggende kjennskap om vitenskapsidealer.
  • generell kunnskap om kildekritikk, kritisk refleksjon rundt vitenskap og vitenskapsformidling.
  • grunnleggende kjennskap om regler for opphavsrett.
  • kunnskap om hvordan bruke andres arbeid i eget arbeid, inkludert hvorfor og hvordan man henviser til andres arbeid og gjenbruker illustrasjoner.

Ferdigheter

Etter kurset skal studenten kunne finne, vurdere, og gjenbruke kilder i henhold til akademisk praksis. Studenten vil

  • få ferdigheter til å benytte SIFT-metoden, inkludert tverrlesning, og sjekklister for å vurdere vitenskapelig informasjon i ulike medier.
  • kunne orientere seg i tilfanget av litteratur og kilder via egnede søkeverktøy.
  • kunne referere til kilder i henhold til akademiske forventninger og standarder.

Generell kompetanse

Etter kurset vil du ha bygget opp forståelse for vitenskapelige holdninger, og se betydningen av et kildekritisk perspektiv på all informasjon, uavhengig av fag, medium og metodikk. Du vil få forstå hva det betyr å være en del av det akademiske fellesskapet.

Studiepoeng, omfang

0 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Innføringsemne

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

UiB / Mitt UiB
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Studierett ved UiB
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen i emnet er strukturert som et digitalt nettkurs der studenten sjølv går gjennom modulene i eget tempo. Kurset tar 3-4 timer å gjennomføre.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
-
Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  • Deltatt i nettkurs og gjennomført flervalgsprøve i MittUiB
Karakterskala
Bestått / ikke bestått
Vurderingssemester
Haust og vår
Litteraturliste
Alt innhald i emnet ligger i Mitt UiB og emnet har ikkje ekstra litteratur.
Emneevaluering
Emnet evalueres årlig.
Hjelpemiddel til eksamen
-
Programansvarleg
Universitetsbiblioteket i samarbeid med Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.
Emneansvarleg
Universitetsbiblioteket i samarbeid med Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.
Administrativt ansvarleg
Universitetsbiblioteket