Kurs i forløpsanalyse

Ph.d.-kurs

Emnebeskrivelse

Kursinnhald

Overordnet mål:

Emnet skal gi en introduksjon til forløpsanalyser og gi en innføring i utvidede forløpsmodeller som competing risk analyse og mulit-state-modeller.

Innhold:

 • Hazardfunksjoner og overlevelsesfunksjoner
 • Kaplan-meier estimator
 • Cox-regresjon
 • Prinsipper for competing risk
 • Fine&Gray regresjon
 • Pseudo data i regresjonsmodeller
 • Mulit-state modeller
 • Regresjonsmodeller
 • Datastrukturer

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan sette opp modeller og tilhørende datastrukturer for enkle og utvidede forløpsmodeller.

Ferdigheter

Studenten:

 • kan sette opp datafiler og utføre noen analyser i programmene "Stata" og/eller "R".
 • forstår forskjellene, fordelene og ulempene med noen modeller.

Generell kompetanse

Studenten:

 • forstår hvorledes prinsippene for utvidede forløpsanalyser er.
 • har et grunnlag for arbeid med utvidede forløpsdata.

Undervisingsperiode

Annenhver vår

Studiepoeng

2 studiepoeng. Omfatter 4 heldagsseminarer a 6 timer.
Emneansvarleg

Professor Stein Atle Lie:

Stein.Lie@uib.no

Administrativt ansvarleg

Studierådgiver kan kontakes her:

sigrid.nevdal@uib.no

Tlf: +47 55 58 64 75

Undervisingsspråk
Engelsk
Krav til forkunnskapar
Kunnskaper i medisinsk statistikk tilsvarende MEDSTA, HELSTA eller MEDSTAT1A.
Tilrådde forkunnskapar
Generell kunnskap om forløpsanalyse på basalt nivå samt ferdigheter innen statistikkprogrampakken "R" eller "Stata". Det anbefales å ha tatt kursene MEDSTATA og MEDSTA2 før ODFLA902.
Obligatoriske arbeidskrav
Seminar og gruppeøvelser under veiledning. Det er krav om 80% oppmøte til undervisningen for å kunne ta eksamen i emnet.
Vurderingsform
Hjemmeeksamen. Alle hjelpemidler er tillatt. Vurderes med "Bestått/ Ikke bestått".
Kven kan delta
Postdoc/ PhD
Fagleg ansvar

Programutvalget for odontologiske fag, Det medisinske fakultet.

Emneansvarlig: Prof. Stein Atle Lie, Stein.Lie@uib.no .