Anne Lise Fimreite

Position

Professor

Affiliation

Research
 • Relationship between central and local government
 • Local democracy
 • Regionalisation
 • Governance
 • Multilevel governance
 • Homeland Security

 

Publications
Academic lecture
Academic article
Lecture
Report
Academic chapter/article/Conference paper
Popular scientific article
Feature article
Doctoral dissertation
Academic anthology/Conference proceedings
Academic literature review
Popular scientific lecture
Interview
Editorial
Textbook
Poster
Masters thesis
Book review
Thesis at a second degree level
Programme participation
Non-fiction book

See a complete overview of publications in Cristin.

Selected publication last five years:

 

 • «Reform of the employment and welfare administrations – the challenges of coordinating diverse public organizations» (with Tom Christensen and Per Lægreid) in International Review of Administrative Sciences vol 73 (3) 2007.
 • «Reorganizing the Welfare State Administration. Partnership, networks and accountability» (with Per Lægreid) in Public Management Review vol 11 (3) 2009.
 • “How to Carry Out Joint-Up Government Reforms: Lessons from the 2001-2006 Norwegian Welfare Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in International Journal of Public Administration, no 32: 1006-1025 (2009).
 • “How to Assess Administrative Reform? Investigating the Adoption and Preliminary Impacts of the Norwegian Welfare Administration Reform” (with Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid) in Public Administration Volum 88.(1) s. 232-246 (2010)
 • “One-stop shops for social welfare: The adaptation of an organizational form in three countries”. (with Jostein Askim, Alice Moseley and Lene Holm Pedersen. Public Administration 2011;Volum 89.(4) s. 1451-1468
 •  “Crisis management: the perceptions of citizens and civil servants in Norway” (with Tom Christensen and Per Lægreid) Administration & Society 2011 ;Volum 43.(5) s. 561-594
 • Attitudes towards anti-terror measures: the role of trust, political orientation and civil liberties support (with Lise Rykkja, Peter Lango and Per Lægreid) Critical Studies on Terrorism 2011;Volum 4.(2) s. 219-237
 • Organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering (with Lise Rykkja, Peter Lango og Per Lægreid) Universitetsforlaget 2011
 • “Reform strategies matter: explaining the perplexing results of regional government reforms in Norway and Denmark” (with Jens Blom-Hansen, Peter M. Christiansen, and Per Selle) Local Government Studies 2012 ;Volum 38.(1) s. 71-90 
 • “Understanding Organizational Reforms in the Modern State: Specialization and Integration in Norway and France” (with Philippe Bezes, Patrick Le Lidec and Per Lægreid) Governance, august 2012,
 • «22. juli kommisjonen. Organisering, styring og ansvar». (with Per Lægreid, P. Lango and L.H. Rykkja). Nordiske Organisasjonsstudier, 14 (4), 49-58.
Omtale

Fimreite har vært medlem i tre programstyrer i Norges forskningsråd fra 2000 til 2012 og sitter i dag i Forskningsrådets hovedstyre samtidig som hun leder Divisjonsstyret for Vitenskap. Hun ledet fram til 1.8 2013 den forskningsrådsfinansiert evalueringen av NAV-reformen og deltok våren 2013 i Politianalyseutvalg oppnevnt av Justisdepartementet. Utvalgets mandat var å analysere alle sider ved norsk politi etter kritikken fra Gjørvkommisjonen i 2012. Fimreite sitter i dag i Forvaltningslovutvalget som innen februar 2019 skal foreslå en ny Forvaltningslov og hun er med i ekspertutvalget som ble oppnevnt av regjeringen i juni 2017 for å foreslå oppgaver for de nye fylkeskommunene. 

Fimreite leder styret for avisen Khrono ved HIOA og sitter i styret ved Roskilde Universitet i Danmark.

Anne Lise Fimreite ledet for programkomiteen for UiBs Christiekonferanse i 2011, 2012 og 2013. Tidligere har hun vært leder for den lokale programkomiteen for EGOS-konferansen som samlet 1300 organisasjonsforskere i Bergen (2006) og hadde samme rolle da det første World Social Science Forum ble arrangert i byen som et samarbeid mellom bl.a. UiB og Unesco i 2009. Fra høsten 2013 har Fimreite hatt en fast spalte i Dagens Næringslivs ledelsesspalte (hver 6. uke) og fra august 2017 er hun fast gjestekommentator i Bergens Tidende.

Fimreite har vært leder for Norsk Statsvitenskapelig forening og medlem i den internasjonale statsviterforeningens styre i perioden 2000 til 2003.

CV:

Education:

Public administration, master degree 1986

Public administration, PhD 1996

Practice:

Sogn and Fjordane county council:   

Consultant, 1986 - 1988

The Norwegian Centre for Research in Organisation and Management (LOS-centre):

Research Fellow, 1988 - 1995

Researcher, 1995-1997

Norwegian Social Science Data Services:

Senior advicer, 1997 - 2001

Departement of Administration and Organization theory, University of Bergen:

Associate professor, 2001-2006,

Professor, 2006-

Deputy head of department: 2002-2005

Stein Rokkan Centre for Social Science, University of Bergen:

Researcher, 2001-present

Visiting scholar:

Institute for Local Government Studies (INLOGOV), University of Birmingham, UK, spring 1992.

Potsdam University, Potsdam, Germany, spring 2007.

Networks:

Nordic network for local government researchers.

 

Others:

 • Member of programme committee – Welfare, employment and migration – The Norwegian Research Council 2009 -
 • Member of programme committee - Democracy, Governance and Regionalisation – The Norwegian Research Council 2005-2009.
 • Member of programme committee – Urban development – The Norwegian Research Council 2000-2005.
 • Member of planning committee for research programme on Democracy, steering and regionalism – The Norwegian Research Council 2004-2005.
 • Member of Commission for Division of Functions between central and local government – tax area, Ministry of Finance, 2003-2004.
 • Head of local organizing committee for the 22. EGOS Colloquium in Bergen, July 2006.
 • Member of committee for new PHD-regulations at UoB, 2003.
 • Member of the research committee at the Faculty of Social Science, UoB, 2002-2007.
 • Member of the Faculty Board, Faculty of Social Science, UoB, 2005-2007
 • Head of Institute Council, Institute for Administration and Organization Theory, UoB 2005-2007.
 • Elected deputy dean – Social Science Faculty, UoB, 2009-2012
 • Member of the Interim board for the LOS-centre, 1996-1997
 • Member of the Board for Norwegian Social Science Data Services 2003-2007.
 • Member of Council, the Haraldsplass Hospital, 1999-present.
 • President for the Norwegian Association of Political Science 1999-2003.
 • Member of the Executive Committee, IPSA (International Political Science Association) 2000 -2003.
 • Editorial columnist at Kommunal Rapport (weekly newspaper for the Norwegian Association of local government) 2004-2005.
 • Head of local organizing committee for the first World Social Science Forum, Bergen, May 2009.
 • Head of the Evaluation Program for the reform in the Norwegian Welfare and Employment administations.