Camilla Brautaset

Position

Dean , The Faculty of Humanities

Belonging

Faculty of Humanities

Research

Camilla Brautaset (born 1971) is professor of modern economic history at the Department of Archeology, History, Cultural Studies and Religion (AHKR). Together with professor Ole Thomassen Hjortland as Vice-Dean, she was elected Dean of the Faculty of Humanities for the period 2021-2025.

Brautaset is trained in economics, history and economic history. Her doctoral thesis was within macroeconomic history and combined extensive archival in Norway and the UK, methods and perspectives from humanities with economic theories and quantitative analysis. In addition to macroeconomic history, Brautaset specialises in transnational history, quantitative sources and methods, economic policy and institutional change. In recent years her research interests have also evolved to include historiography as well as migration and missionary history.    

Brautaset headed the interdisciplinary research group “Transnational History and Cultural Encounters, 1850-present” from it was established in 2008 until 2014 and continues to be member of this group today.  In 2010 she received a major research grant through the Norwegian Research Council’s open projects within the Humanities: Merchants and Missionaries. Norwegian Encounters with China in a Transnational Perspective, 1890-1937. 

Brautaset has held several posts of academic services, including as member of the board for the Faculty of Humanities (2017–2021), member of the board for the Bergen Maritime Museum (since 2011), member of AHKR´s advisory board (2013–2017) and being national editor of The Scandinavian Economic History Review (2015–2017). She also chaired the University of Bergen´s Advisory Board for Academic Cooperation with China (2018–2020). 

  

 

Publications
Masters thesis
Popular scientific lecture
Academic lecture
Programme participation
Academic monograph
Editorial
Interview
Academic chapter/article/Conference paper
Academic anthology/Conference proceedings
Introduction
Doctoral dissertation
Book review
Report
Lecture
Chapter
Academic article
Feature article
Poster

See a complete overview of publications in Cristin.

Projects

Merchants and Missionaries (project leader)

The History of Oslo Stock Exchange (2016 - 2019)

 

Veiledning

Masterstudenter: 

 • Beate Husetuft (2007) : Likskap på for lova?: den norske boikottlova mot Sør-Afrika og Namibia 1986/87
 • Martine Jensen (2007) : Barne- og ungdomsarbeid den bergenske handelsflåten 1800-1900
 • Torbjørn Rødal Wentzel (2008), Fra forsiktighet til fornorsking av oljevirksomheten. En studie av konsesjonstildelingene mellom 1965-1985.
 • Pål-Arne Aam (2008), Norsk bistand og Noremco: eit samarbeid i spenningsfeltet mellom altruisme og eigeninteresse
 • Silje Danielsen (Silje Een de Amoriza) (2009), Regime building and consolidation in Paraguay: in perspective of agrarian legislation 1954-2008 
 • Ingrid Myrstad (2009), Generalkonsulatet i Kina. En studie av en svensk-norsk utenriksstasjon 1842–1905
 • Øyvind Samuelsen (2009), Kinoloven 1913: kupp for åpen scene?
 • Siri Bjarnar (2010), Ordenes makt. Fatalisme og afrikanisme i norske avisers fremstillinger av folkemordet i Rwanda
 • Arnt-Ove Skoge (2010), Hvor fartøy bygges kan... : Skipsindustriell utvikling i Møre og Romsdal i lys av statlige rammevilkår 1975-2000
 • Kristian Botten Pedersen (2010), Med akevitt til biffen. Norsk immigrasjon til Argentina 1880–1930
 • Erik Gotteberg Eide (2010), Klin kokos: kommunal krisehåndtering under første verdenskrig. En analyse av statens krisehåndteringspolitikk overfor kommunene, kommunal krisehåndtering og Provainteringsrådet i Bergen commune
 • Thomas Nordbø Berg (2011), Mellom politikk og marked? En studie av Pengepolitisk avdeling i Norges Bank, IMF og spørsmålet om den norske penge- og kredittpolitikken ca. 1965-1980
 • Kristine Sævold (2012), En skattepolitisk konfrontasjon med skatteparadiser - Det norske Finansdepartementets narrativ om nasjonalpolitisk avmakt i møtet med et globalt fenomen
 • Øyvind Laastad (2012), Det franske spørsmål. Traktatforhandlinger og politisk økonomi 1845-1865
 • Ingvild Helle (2012), Med verdifull last. Norske rederiers deltagelse i frakt av kinesiske arbeidsmigranter i perioden 1895-1930
 • Espen Storm (2015), Det Oversøiske Compagnie - Et norsk multinasjonalt selskaps vekst og fall
 • Jens Tepstad (2015), Norwegian extraterritoriality in China. A study of how and why Norway abolised its extraterritoriality in China
 • Marte Drønen Lægreid (forventet 2015), Missions, Families and the Life Course of Anna Sofie Jakobsen Cheng
 • Jakob Tønnessen (forventet 2015), Norske nisjer og nye markeder. Norsk skipsfart i Asia i transformasjonsperioden 1894-99
 • Mats Fromreide Svendsen (2016), Med flytende hoteller gjennom urent farvann. Det Bergenske Dampskibsselskabs cruisevirksomhet 1920-1939
 • Paul Hemmer (2018), BREXIT and the battle for the past. A study of historian´s involvement in the Brexit debate
 • Øyvind Vatle Solheim(2018), Polen som marked for norsk laks 1990-2016
 • Dennis Alexander Bakkeli Askeland (2018), The Neutral Enemy? A study of Norwegian representation and diplomacy in China 1937-1947
 • Glenn-Eilif Solberg (2019), Idrettsmann og skytter: en historisk undersøkelse
 • Finn Otto Hansen (2019), "Vipps så var pengene borte". Hvilken betydning har utviklingen av betalingstjenester og betalingssystemer i Norge (1960-2010) hatt for bankenes kunder og det norske samfunnet?
 • Martin Myklebust (forventet 2019), Hvilken betydning hadde innføringen av Norsk Internasjonalt Skipsfartsregister for "den norske" sjømannsstanden?
 • Anders Fylling (forventet 2020), Norsk eksport av papir til Kina ca 1890-1930
 • Svein Johan Hasund Kollen (forventet 2020), Utviklingen av offshoresektoren på Vestlandet

Ph.d.-studenter (tidligere og nåværende): 

 • Knut M. Nygaard (2011), The Scandinavian Lines og Sør-Afrikakonferansen. Linjefart mellom Europa og Sør-Afrika 1900-1940
 • Per Kristian Sebak (2012), A transatlantic migratory bypass: Scandinavian shipping companies and transmigration through Scandinavia, 1898-1929 
 • Joanna Baradziej (ongoing), Female Scottish Missionaries in Manchuria 1882-1929
 • Olga Medvedeva (2017), Norwegian Emlpoyees of the Chinese Maritime Customs Service 1890-1927
 • Trudi Eikrem, Handelshuset Christian Johnsen og den iberiske handelen med klippfisk 1850 – 1900.
 • Kristine Sævold (ongoing), Tax havens – a Lifeline to support the Survival of the British Empire?