Camilla Brautaset

Stilling

Dekan , Det humanistiske fakultet

Tilhørighet

Det humanistiske fakultet, sekretariatet Det humanistiske fakultet

Forskning

Camilla Brautaset (født 1971) er professor i moderne økonomisk historie ved Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur- og Religionsvitenskap (AHKR). Våren 2021 vart Brautaset og  professor Ole Thomassen Hjortland valt som dekan og prodekan ved Det humanistiske fakultet for perioden 2021-2025. 

 Brautaset har fagleg bakgrunn frå samfunnsøkonomi, historie og økonomisk historie. Doktorgradsavhandlinga hennar var innanfor fagfeltet makroøkonomisk historie. Avhandlinga kombinerte omfattande arkivarbeid i Norge og Storbritannia, humanistiske metodar og perspektiv med økonomisk teori og kvantitative metoder. I tillegg til makroøkonomisk historie har Brautaset spesialisert seg innan transnasjonal historie, kvantitative kjelder og metoder, økonomisk politikk og institusjonell endring. I seinare år har forskingsinteressene hennar og inkludert historiografi, samt migrasjons- og misjonshistorie.

Brautaset var leiar for den tverrfaglege forskargruppa “Transnational History and Cultural Encounters, 1850-present” frå den var etablert i 2008 og fram til 2014. Ho var prosjektleiar for FRIHUMSAM-prosjektet "Merchants and Missionaries. Norwegian Encounters with China in a Transnational Perspective, 1890-1937" frå 2010-2018.

 

Brautaset har hatt ei rekke faglege og administrative verv, inkludert som medlem av fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet (2017–2021), member of the board for the Bergen Maritime Museum (since 2011), medlem av instituttrådet for AHKR (2013–2017) og styremedlem ved Bergen Sjøfartsmuseum (2011-). Ho har og vore nasjonal redaktør for The Scandinavian Economic History Review (2015–2017), og leia Universitetet i Bergen sitt kompetanseutval for samarbeid med Kina (2018–2020).  

.   

  

 

Publikasjoner
Mastergradsoppgave
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Programdeltagelse
Vitenskapelig monografi
Leder
Intervju
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Innledning
Doktorgradsavhandling
Anmeldelse
Rapport
Faglig foredrag
Faglig kapittel
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Poster

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

 

 

Veiledning

Masterstudenter: 

 • Beate Husetuft (2007) : Likskap på for lova?: den norske boikottlova mot Sør-Afrika og Namibia 1986/87
 • Martine Jensen (2007) : Barne- og ungdomsarbeid den bergenske handelsflåten 1800-1900
 • Torbjørn Rødal Wentzel (2008), Fra forsiktighet til fornorsking av oljevirksomheten. En studie av konsesjonstildelingene mellom 1965-1985.
 • Pål-Arne Aam (2008), Norsk bistand og Noremco: eit samarbeid i spenningsfeltet mellom altruisme og eigeninteresse
 • Silje Danielsen (Silje Een de Amoriza) (2009), Regime building and consolidation in Paraguay: in perspective of agrarian legislation 1954-2008 
 • Ingrid Myrstad (2009), Generalkonsulatet i Kina. En studie av en svensk-norsk utenriksstasjon 1842–1905
 • Øyvind Samuelsen (2009), Kinoloven 1913: kupp for åpen scene?
 • Siri Bjarnar (2010), Ordenes makt. Fatalisme og afrikanisme i norske avisers fremstillinger av folkemordet i Rwanda
 • Arnt-Ove Skoge (2010), Hvor fartøy bygges kan... : Skipsindustriell utvikling i Møre og Romsdal i lys av statlige rammevilkår 1975-2000
 • Kristian Botten Pedersen (2010), Med akevitt til biffen. Norsk immigrasjon til Argentina 1880–1930
 • Erik Gotteberg Eide (2010), Klin kokos: kommunal krisehåndtering under første verdenskrig. En analyse av statens krisehåndteringspolitikk overfor kommunene, kommunal krisehåndtering og Provainteringsrådet i Bergen commune
 • Thomas Nordbø Berg (2011), Mellom politikk og marked? En studie av Pengepolitisk avdeling i Norges Bank, IMF og spørsmålet om den norske penge- og kredittpolitikken ca. 1965-1980
 • Kristine Sævold (2012), En skattepolitisk konfrontasjon med skatteparadiser - Det norske Finansdepartementets narrativ om nasjonalpolitisk avmakt i møtet med et globalt fenomen
 • Øyvind Laastad (2012), Det franske spørsmål. Traktatforhandlinger og politisk økonomi 1845-1865
 • Ingvild Helle (2012), Med verdifull last. Norske rederiers deltagelse i frakt av kinesiske arbeidsmigranter i perioden 1895-1930
 • Espen Storm (2015), Det Oversøiske Compagnie - Et norsk multinasjonalt selskaps vekst og fall
 • Jens Tepstad (2015), Norwegian extraterritoriality in China. A study of how and why Norway abolised its extraterritoriality in China
 • Marte Drønen Lægreid (forventet 2015), Missions, Families and the Life Course of Anna Sofie Jakobsen Cheng
 • Jakob Tønnessen (forventet 2015), Norske nisjer og nye markeder. Norsk skipsfart i Asia i transformasjonsperioden 1894-99
 • Mats Fromreide Svendsen (2016), Med flytende hoteller gjennom urent farvann. Det Bergenske Dampskibsselskabs cruisevirksomhet 1920-1939
 • Paul Hemmer (2018), BREXIT and the battle for the past. A study of historian´s involvement in the Brexit debate
 • Øyvind Vatle Solheim(2018), Polen som marked for norsk laks 1990-2016
 • Dennis Alexander Bakkeli Askeland (2018), The Neutral Enemy? A study of Norwegian representation and diplomacy in China 1937-1947
 • Glenn-Eilif Solberg (2019), Idrettsmann og skytter: en historisk undersøkelse
 • Finn Otto Hansen (2019), "Vipps så var pengene borte". Hvilken betydning har utviklingen av betalingstjenester og betalingssystemer i Norge (1960-2010) hatt for bankenes kunder og det norske samfunnet?
 • Martin Myklebust (forventet 2019), Hvilken betydning hadde innføringen av Norsk Internasjonalt Skipsfartsregister for "den norske" sjømannsstanden?
 • Anders Fylling (forventet 2020), Norsk eksport av papir til Kina ca 1890-1930
 • Svein Johan Hasund Kollen (forventet 2020), Utviklingen av offshoresektoren på Vestlandet

Ph.d.-studenter (tidligere og nåværende): 

 • Knut M. Nygaard (2011), The Scandinavian Lines og Sør-Afrikakonferansen. Linjefart mellom Europa og Sør-Afrika 1900-1940
 • Per Kristian Sebak (2012), A transatlantic migratory bypass: Scandinavian shipping companies and transmigration through Scandinavia, 1898-1929 
 • Joanna Baradziej (ongoing), Female Scottish Missionaries in Manchuria 1882-1929
 • Olga Medvedeva (2017), Norwegian Emlpoyees of the Chinese Maritime Customs Service 1890-1927
 • Trudi Eikrem, Handelshuset Christian Johnsen og den iberiske handelen med klippfisk 1850 – 1900.
 • Kristine Sævold (ongoing), Tax havens – a Lifeline to support the Survival of the British Empire?