Ingvard Wilhelmsen

Position

Emeritus

Affiliation

Publications
Book review
Academic article
Chapter
Popular scientific book
Academic chapter/article/Conference paper
Popular scientific article
Popular scientific lecture
Abstract
Academic literature review
Non-fiction book
Academic lecture
Report
Feature article
Doctoral dissertation

See a complete overview of publications in Cristin.

Kompetanse

Ingvard Wilhelmsen er cand. med. fra Universitetet i Bergen 1976. Spesialist i indremedisin (1986), fordøyelsessykdommer (1987) og psykiatri (1995). Har vært ansatt ved Institutt for indremedisin, avdeling Haraldsplass Diakonale Sykehus, fra 1996, fra 2002 som professor I. Medlem av Academy of Cognitive Therapy.