Ingvard Wilhelmsen

Stilling

Emeritus

Tilhørighet

Forskning

I et klinisk prosjekt undersøkes langtidseffekten av kognitiv terapi ved hypokondri. Pasienter som fikk 16 timer kognitiv terapi ved Hypokonderklinikken HDS i tidsrommet 1996-97 undersøkes 10-12 år etter avsluttet behandling. Resultatene sammenlignes med pasienter som fikk tilbud om 5 timers behandling i tidsrommet 2006-2007.   

Wilhelmsen er medveileder på PhD-grad ved Universitetet i Stavanger for sosialantropolog Kjersti B. Tharaldsen. Hun har utviklet og undersøker effekten av et "mindfullness-basert" mestringsopplegg som bygger på kognitiv psykologi og terapi. Konseptet prøves ut i grupper ved Dalane Videregående Skole i Egersund og et Distriktspsykiatrisk Senter.

 

Wilhelmsen er veileder for stud. med. Kari Elise Veddegjærde, som har vært forskerlinjestudent ved Det Medisinske Fakultet, UiB, på et kvalitativt prosjekt hvor man sammenligner hvordan norske og kenyanske pasienter med subjektive ryggsmerter uten organiske funn fortolker og forholder seg til sine plager. Det er en kvalitativ studie hvor pasienter i Norge og Kenya blir dybdeintervjuet. Prosjektet utføres i samarbeid med Unifob Helse ved UiB og University of Nairobi.

 

 

 

 

Publikasjoner
Anmeldelse
Vitenskapelig artikkel
Faglig kapittel
Populærvitenskapelig bok
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Populærvitenskapelig foredrag
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Fagbok
Vitenskapelig foredrag
Rapport
Kronikk
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

1. Wilhelmsen I, Haug TT. Kognitiv terapi. Tidsskr Nor Lægeforen 1990;110,1669-72.

2. Wilhelmsen I, Haug TT, Berstad A, Ursin H. Increased relapse of duodenal ulcers in patients treated with cognitive psychotherapy. Lancet 1990;336:307.

3. Hausken T, Svebak S, Wilhelmsen I, Tangen-Haug T, Petterson E, Olafsson KS, Berstad A. Stress-related antral motility in healthy persons and in non-ulcer dyspepsia patients. The significance of symphatetic and vagal tone. Scand J Gastroenterology 1991;26:98-9.

4. Haug TT, Wilhelmsen I. Prosjektet "Kognitiv terapi ved ulcus duodeni og non-ulcer dyspepsi". Nord Psykiatr Tidsskr 1992;45:433-6.

5. Weberg R, Bang C, Berstad K, Børkje B, Hatlebakk J, Hausken T, Hundal Ø, Nesje LB, Nysæter G, Wilhelmsen I, Berstad A. Treatment of Helicobacter pylori in Peptic Ulcer Disease. Scand J Gastroenterol 1992; vol 27, suppl. 190, A42.

6. Haug TT, Svebak S, Hausken T, Wilhelmsen I, Berstad A.
Personality factors as predictors of stress-related antral motility, vagal activation and symptoms in functional dyspepsia patients. Scand J Gastroenterol 1992; vol 27, suppl. 190, A64.

7. Wilhelmsen I, Berstad A. Duodenal ulcer recurrence after cognitive therapy and after Helicobacter pylori eradication. Scand J Gastroenterol 1992; vol 27, suppl. 190, A74.

8. Wilhelmsen I, Weberg R, Berstad K, Hundal Ø, Berstad A. Ny behandling av magesår. Norg Apot Tidsskr 1992;100:247-9.

9. Wilhelmsen I, Hundal Ø, Berstad K, Berstad A. Behandling av magesår med vismutsubnitrat, oksytetracyklin og metronidazol. Tidsskr Nor Lægeforening 1992;112:3197-9.

10. Berstad K, Wilhelmsen I, Berstad A. Biometric Evaluation of Gastric Urease Activity in Man. Scand J Gastroenterol 1992;27:977-83.

11. Wilhelmsen I. Problemer tilknyttet behandling av Helicobacter pylori. Bivirkninger/compliance. I "Referat fra symposium under Nordiske Gastroenterologimøte i Bergen 5/6.92: Magesårsbehandlingen ved et veiskille?" s. 10-13. Utgitt av Glaxo.

12. Wilhelmsen I, Høyersten JG. Legetyper - finnes de? Tidsskr Nor Lægeforening 1992;112:3874-76.

13. Hausken T, Svebak S, Wilhelmsen I, Haug TT, Pettersson E, Olafsen K, Hveem K, Berstad A. Low vagal tone and antral dysmotility in patients with functional dyspepsia. Psychosomatic Medicine 1993;55:12-22.

14. Wilhelmsen I. Funktionel dyspepsi stor belastning. Teori & Terapi 1993;6:6-7. Astra Danmark A/S.

15. Isaksen PM, Bovim Jordheim K, Haug TT, Roness A, Wilhelmsen I. En båtulykke og organisering av det psykososiale støtteapparat. (A shipwreck and the organisation of the psychosocial work). Tidsskr Nor Lægeforen 1994;114:562-3.

Artikkelen publisert i dansk versjon i: Raabye P, Steinov T. Årbok 1994. Kontoret for Sykehusberedskapet for Storkøbenhavn. Teknisk Service, København Sundhedsvæsen 1994;29-34. ISBN 87-90246-00-4 ISSN 1395-2668

16. Wilhelmsen I, Weberg R, Berstad K, Hausken T, Hundal Ø, Berstad A. Helicobacter pylori eradication with bismuth subnitrate, oxytetracycline and metronidazole in patients with peptic ulcer disease. Hepato-Gastroenterology 1994;41:43-7.

Selected for abstracting and publication in GASTROENTEROLOGY DIGEST 1994.

17. Haug TT, Svebak S, Wilhelmsen I, Berstad A, Ursin H. Psychological factors and somatic symptoms in functional dyspepsia. A comparison with duodenal ulcer and healthy controls. J Psychosom Res 1994;38:281-91.

18. Wilhelmsen I, Haug TT, Sipponen P, Berstad A. Helicobacter pylori in functional dyspepsia and normal controls. Scand J Gastroenterol 1994;29:522-7.

19. Haug TT, Svebak S, Hausken T, Wilhelmsen I, Berstad A, Ursin H. Low vagal activity as mediating mechanism for the relationship between personality factors and gastric symptoms in functional dyspepsia. Psychosomatic Medicine 1994;56:181-6.

20. Haug TT, Svebak S, Hausken T, Wilhelmsen I, Berstad A, Ursin H. Comments to «Deferring vagal tone from heart rate variability», Editorial comment: Jennings JR, McKnight JD. Psychosomatic Medicine 1994;56:187-9 and 194-6.

21. Wilhelmsen I, Bakke A, Haug TT, Endresen IM, Berstad A. Psychosocial Adjustment to Illness Scale (PAIS-SR) in a Norwegian material of patients with functional dyspepsia, duodenal ulcer and urinary bladder dysfunction. Clinical validation of the instrument. Scand J Gastroenterol 1994;29:611-7.

22. Berstad A, Berstad K, Hatlebakk JG, Wilhelmsen I, Nysæter G, Bang CJ, Hausken T, Nesje L, Hjartholm A-S, Ø. Hundal. Ti dagers trippelkur for Helicobacter pylori-infeksjon og magesår. Status fire uker og ett år etter. Tidsskr Nor Lægeforen 1994;21:2477-9.

23. Wilhelmsen I, Haug TT, Ursin H, Berstad A. Effect of short term cognitive psychotherapy on recurrence of duodenal ulcer: A prospective randomised trial. Psychosomatic Medicine 1994;56:440-8.

24. Wilhelmsen I, Berstad A. Quality of life and relapse of duodenal ulcer before and after eradication of Helicobacter pylori. Scand J Gastroenterol 1994;29:874-9.

25. Wilhelmsen I. Studie av pasienter med ulcus duodeni og funksjonell dyspepsi. Artikkel i "Nyhetsblad", Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin 1994;2:7-12.

26. Haug TT, Wilhelmsen I, Svebak S, Berstad A, Ursin H. Psychotherapy in functional dyspepsia. J Psychosom Res 1994;38:735-44.

27. Wilhelmsen I. Psykologiske faktorer ved magesår. Therapia Medica 1994;6:6-7.

28. Haug TT, Wilhelmsen I, Svebak S, Berstad A, Ursin H. What are the real problems in functional dyspepsia? Scand J Gastroenterol 1995;30:97-100.

29. Wilhelmsen I. Magesår (Sammendrag av doktordisputas). Tidsskr Nor Lægeforen 1995;115:969-70.

30. Berstad A, Berstad K, Wilhelmsen I, Hatlebakk JG, Nesje LB, Hausken T. Spiramycin in triple therapy of Helicobacter pylori-assosiated peptic ulcer disease. An open pilot study with 12-month follow up. Alim Pharmacol Ther 1995;9:197-200.

31. Wilhelmsen I, Haug TT, Ursin H, Berstad A. A discriminant analysis of factors distinguishing patients with functional dyspepsia and erosive prepyloric changes from patients with duodenal ulcer. The significance of somatization. Dig Dis Sci 1995;40:1105-11.

32. Haug TT, Wilhelmsen I, Berstad A, Ursin H. Life events and stress in patients with functional dyspepsia compared with patients with duodenal ulcer and healthy controls. Scand J Gastroenterol 1995;30:524-30.

33. Wilhelmsen I. Duodenal ulcer: Psychological and bacteriological factors. Doctoral dissertation. Self report. Nord Psykiatr Tidsskr (Nord J Psychiatry) 1995;49:222.

34. Wilhelmsen I. Quality of life in upper gastrointestinal disorders. Scand J Gastroenterol 1995;30, Suppl. 211:21-5.

35. Wilhelmsen I. Magesår. I: Tatjana Sivik og Töres Theorell (red) "Psykosomatisk medicin". Lund, Sverige, Studentlitteratur 1995, s. 339-46.

36. Berstad A, Hatlebakk JG, Wilhelmsen I, Berstad K, Bang, CJ, Nysæter G, Hausken T, Weberg R, Nesje LB, Hjartholm A-S. Follow-up on 242 patients with peptic ulcer disease one year after eradication of Helicobacter pylori infection. Hepato-Gastroenterol 1995;42:655-9.

37. Wilhelmsen I. Bokanmeldelse: Infections of the gastrointestinal tract. Tidsskr Nor Lægefor 1996;116:589.

38. Wilhelmsen I, Bødtker J. Kognitiv terapi ved subjektive somatiske symptomer. Tidsskr Nor Lægefor 1996;116:861-4.

39. Wilhelmsen I. Hypokondri i gränslandet medicin/psykiatri. I: Agneta Hörnsten Svanberg og Ewa Westmann (red) "Social försäkringsstämman 1995". Stockholm, Sverige, Försäkringskasseförbundets förlag 1996;129-32.

40. Wilhelmsen I, Bødtker J. Kronisk tretthetssyndrom og kognitiv terapi. Tidsskr Nor Lægefor 1996;116:1615 (korrespondansespalten).

41. Berstad A, Olafsson S, Tefera S, Berstad K, Hundal Ø, Bergseth M, Wilhelmsen I. Bismuth therapy for Helicobacter pylori infection. A review of five years experience at a university hospital in Norway. J Physiology and Pharmacology 1996;47:31-49.

42. Gilja OH, Hausken T, Wilhelmsen I, Berstad A. Impaired accomodation of the proximal stomach to a meal in functional dyspepsia. Dig Dis Sci 1996;41:689-96.

43. Wilhelmsen I, Haug TT, Berstad A, Ursin H. Effect of short-term cognitive-behaviourial therapy on subjective somatic symptoms in functional dyspepsia: A randomized controlled trial. Gastroenterology 1996;Vol. 110, Suppl. No 4, A-781.

44. Wilhelmsen I. "Quality of Life and Helicobacter pylori Eradication". Scand J Gastroenterol 1996;31 Suppl. 221:18-20.

45. Wilhelmsen I. «Funksjonelle gastrointestinale tilstander: En oversikt». I: «Funksjonelle tilstander i gastroenterologien», redigert av Arnold Berstad og Ivar Guldvog etter Glaxo Wellcome symposium 28-29/11.96, s. 17-21.

46. Wilhelmsen I. "Hypokondri og "den onde sirkel". I: Medicinsk Årbog 1997, Munksgaard, København, s. 71-6.

47. Berstad A, Hausken T, Gilja OH, Hveem K, Undeland K, Wilhelmsen I, Haug TT. "Review: Gastric Accomodation in Functional Dyspepsia". Scand J Gastroenterol 1997;32:193-7.

48. Wilhelmsen I. Bokanmeldelse: "T. Berge og A. Repål. Trange rom og åpne plasser". Tidsskr Nor Lægefor 1997;117:1727.

49. Wilhelmsen I, Berstad A. «Quality of life and Helicobacter pylori». Scand J Gastroenterol 1997;Suppl. 224:13.

50. Gilja OH, Wilhelmsen I, Ødegård S. «Gastric motility on the world wide web». Scand J Gastroenterol 1997;Suppl. 224:F47.

51. Wilhelmsen I. Bok: «Hypokondri og kognitiv terapi». Pax Forlag A/S, Oslo 1997.
145 s. ISBN 82-530-1916-5.

52. Gilja OH, Wilhelmsen I. «World Wide Web som medium til å presentere en ny vitenskapelig metode». Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen, UPED-skrift nr. 1/97, s. 68-77.

53. Wilhelmsen I, Gilja OH. «Forskningsformidling via world-wide-web». Universitetspedagogisk utviklingsarbeid i Bergen, UPED-skrift nr. 1/97, s. 139-44.

54. Gilja OH, Wilhelmsen I, Ødegaard S. Presentation of a novel ultrasonographic method on the world wide web. Ultrasound Med Biol, 1997;23 (suppl. 1):169.

55. Gilja OH, Hausken T, Wilhelmsen I, Olafsson S, Berstad A. Defaut d'adaption de l'estomac proximal au repas, dens la dyspepsie functionelle. Gastroenterology Digest 1997;1:13-7.

56. Wilhelmsen I. «Treatment of hypochondria with cognitive behavioral therapy». Nordic Journal of Psychiatry, 1998; suppl. 41, vol. 52, s. 127.

57. Wilhelmsen I, Hatlebakk JG, Olafsson S, Berstad A. «On demand therapy of reflux oesophagitis: A study of symptoms, patient satisfaction and quality of life». Gastroenterlogy 1998; A-970-1.

58. Wistedt B. «Ingvard Wilhelmsen: Hypokondri og kognitiv terapi. Bokanmeldelse». Sokraten, nr. 3, side 15, 1998.

59. Thiis-Evensen E, Wilhelmsen I, Hoff GS, Blomhoff S, Sauar J. The Psychologic Effect of Attending a Screening Program for Colorectal Polyps. Scand J Gastroenterol 1999;34:103-9.

60. Wilhelmsen I, Hatlebakk JG, Olafsson S, Berstad A. On demand therapy of reflux oesophagitits - A prospective study of symptoms, patient satisfaction and quality of life. Aliment Pharmacol Ther 1999;13:1035-40.

61. Wilhelmsen I. Metoder for måling av livskvalitet. I "Symposium: Forskning og forskningsetikk for klinikeren. Genteknikk". Glaxo Wellcome-støttet Faggruppe i Gastroenterologi, s. 39-44.

62. Wilhelmsen I. Bok: "Livet er et usikkert prosjekt". Pax Forlag A/S, Oslo 2000. 154 sider. ISBN 82-530-2179-8.

63. Bødtker. J, Wilhelmsen I. Health related quality of life among patients with hypochondriasis. Abstract at the 23rd European Congress of Psychosomatic Research. J Psychosom Res. 2000; 48: 279.

64. Wilhelmsen I. "Brain-gut axis as an example of the Bio-Psycho-Social model". GUT 2000;(Suppl IV)47:iv5-iv7.

65. Wilhelmsen I. "The role of Psycho-social factors in gastrointestinal disorders". GUT 2000;(Suppl IV)47:iv73-iv75.

66. Wilhelmsen I. Kognitiv terapi ved somatoforme lidelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Temanummer, August 2001;38:735-45.

67. Wilhelmsen I. Somatization , sensitization and functional dyspepsia. Scandinavian Journal of Psychology 2002; 43:177-80.

68. Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og jusstudenter. Tidsskr N Lægefor 2002;122:785-7.

69. Wilhelmsen I. Hypokondri og kognitiv terapi. Tidsskr N Lægefor 2002;122:1126-9.

70. Wilhelmsen I. Katastrofetenkningens iboende meningsløshet. Omsorg, nr. 2, juli 2002, s. 8-9.

71. Wilhelmsen I. "Hold distansen og finn balansen". Faglig forum for kreftomsorg. Den norske kreftforening. Nr. 4, 14. årgang, s. 10.

72. Wilhelmsen I. "Legen som ressursperson i teaterarbeidet". Tidsskr Nor Lægeforening 2003;123:3082-3 (I spalten "Lest, sett og hørt).

73. Wilhelmsen I, Berstad A. "Reduced relapse rate in Duodenal Ulcer Disease leads to normalization of psychological distress: Twelve-year follow-up." Scand J Gastroenterol 2004;39:717-21.

74. Vandvik PO, Wilhelmsen I, Ihlebæk C, Farup P. "Comorbidity of irritable bowel syndrome in general practice: a striking feature with clinical implications." Aliment Pharmacol Ther 2004;20:1195-1203.

75. Wilhelmsen I. "Sjef i eget liv - en bok om kognitiv terapi." Hertervig Forlag, Stavanger, 2004. ISBN 82-92023-19-6.

76. Wilhelmsen I. "Legekunsten i det 21- århundre". Utposten nr. 8, s. 28-30.

77. Wilhelmsen I. "Biological sensitisation and psychological amplification: gateways to subjective health complaints and somatoform disorders". Psychoneuroendocrinology 2005;30:990-5.

78. Wilhelmsen I. "Mangfoldig normalitet". Innlegg i Jubileumsnummer for Den Norske Lægeforening i forbindelse med 125 års jubileet. T Nor Lægerfor nr. 1, 2006: 37.

79. Wilhelmsen I. "Fatigue as a window to the brain". Book review of "Issues in Clinical and Cognitive Neuropsychology" edited by John DeLuca. N Engl J Med 2006;354(4):427-8.

80. Wilhelmsen I. "Kongen anbefaler - holdninger for folket". Hertervig Forlag, Stavanger. 2006, 106 s.

81. Wilhelmsen I. "Utfyllende om psykosomatisk medisin". Bokanmeldelse av "Psychosomatic Medicine" av M. Blumenfield og JJ Strain, red. Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr. 3 2007;127:331-332.

82. Wilhelmsen I. Bokkapittel i "Lidelsespesifikk kognitiv terapi". Festskrift til K.G. Gøtestam. "Hypokondri", Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, 2007, s. 113-123.

83. Wilhelmsen I, Mulindi S, Sankok D, Wilhelmsen A.B., Eriksen H.E., Ursin H. "Subjective health complaints are more prevalent in Maasais than in Norwegians". Nordic J Psychiatry 2007;61(4):304-9.

84. Wilhelmsen I., Jantschek, G. „Psychotherapie bei Hypochondrie - Sinnsuche in der kognitiven Verhaltenstherapie". Persönlichkeitsstörungen Theorie und Therapie 2007;11:247-55.

85. Wilhelmsen I. "Livet er som en fotballkamp" Metaforspalten, Tidsskrift for Kognitiv Terapi, nr. 3, oktober 2007, s. 21-22..

86. Boye B, Jahnsen J, Leganger S, Mokleby K, Jantschek G, Jantschek I, Kunzendorf S, Benninghvoen D, Wilhelmsen I, Sharpe M, Blomhoff S, malt UF, Lundin KEA. Different personality factors are related to disease specific quality of life (IBDQ) in distressed patients with ulcerative colitis and Crohn's disease. The INSPIRE study. J Psycosom Res 2007;63:310-1.

87. Boye B, Lundin KEA, Leganger S, Mokleby K, Haugstad GK, Jantschek G, Jantschek I, Kunzendorf S, Benninghoven D, Sharpe M, Wilhelmsen I, Blomhoff S, Malt UF, Jahnsen J. Personality traits in inflammatory bowel disease. A cross-sectional study of distressed patients with ulcerative colitis and Crohn's disease. The INSPIRE study. J Psychosom Res 2007;63:311.

88. Wilhelmsen, I. "Hypokondri". Kapitel i Torkil Berge og Arne Repål (red.) "Håndbok i kognitiv terapi" Gyldendal Akademisk, 2008, s. 247-64.

89. Wilhelmsen, I. "Kognitiv terapi er nyttig for alle". Psykoppnytt, nr. 1, s. 20-22.

89. Boye B, Jahnsen J, Mokleby K, Leganger S, Jantschek G, Jantschek I, Kunzendorf S, Benninghoven D, Wilhelmsen I, Sharpe M, Blomhoff S, Malt UF, Lundin KEA. The INSPIRE Study: Are Different Personality Traits Related to Disease-Specific Quality of Life (IBDQ) in Distressed Patients with Ulcerative Colitis and Crohn's Disease? Inflamm Bowel Dis 2008;14:680-6.

90. Boye B, Lundin K, Leganger S, Mokleby K, Jantschek G, Jantschek I, Kunzendorf S, Benninghoven D, Sharpe M, Wilhelmsen I, Blomhoff S, Malt U and Jahnsen J. The INSPIRE study: Do personality traits predict general quality of life (Short form-36) in distressed patients with ulcerative colitis and Crohn's disease? Scand J Gastroenterology 2008;43:1505-14.

91. Tharaldsen K.B., Mikkelsen A, Wilhelmsen I. Mindfulness-based coping i psykiatrien. Et mestringskurs basert på mindfulness og kognitiv atferdsterapi. I Tharaldsen og Otten: Mestringsteknikker for livsvansker. Mindfulness-based Coping. MbC-manual. Hertervig Forlag 2008, s. 303-5.

92. Wilhelmsen I. "Kort og godt om sosial angst". Bokanmeldelse av "Se deg rundt!"av A. Hoffart. Tidsskrift for Den norske Lægeforening nr. 2 2009;129:127-8.

 

 

 

Kompetanse

Ingvard Wilhelmsen er cand. med. fra Universitetet i Bergen 1976. Spesialist i indremedisin (1986), fordøyelsessykdommer (1987) og psykiatri (1995). Har vært ansatt ved Institutt for indremedisin, avdeling Haraldsplass Diakonale Sykehus, fra 1996, fra 2002 som professor I. Medlem av Academy of Cognitive Therapy.