Stefán Hjörleifsson

Position

Associate Professor

Affiliation

Research

Medical overuse (overinvestigating, overdiagnosis and overtreatment), clinical communication, disease at the intersection of of biology, culture and (loss of) meaning, medically unexplained symptoms (MUS), depression care in general practice.

Teaching

Communication and consultation skills, psychiatry in general practice, multimorbidity in general practice, medical overuse. 

Publications

Selected publications related to current research

Utvalgte publikasjoner relaterte til pågående forskningsprosjekter

Hjörleifsson S, Meland E. 4 Clinical skills for avoiding overdiagnosis. BMJ Evidence-Based Medicine 2023;28:A2.

Hjörleifsson S, Getz LO, The sustainability of universal health care, Tidsskr Nor Legeforen 2023 doi: 10.4045/tidsskr.23.0025.

Jossang IH, Aamland Aa & Hjörleifsson S. Discovering strengths in patients with medically unexplained symptoms – a focus group study with general practitioners, Scandinavian Journal of Primary Health Care, 40:3, 405-413, DOI: 10.1080/02813432.2022.2139345.

Breivold J, Rø KI & Hjörleifsson S. Conditions for gatekeeping when GPs consider patient requests unreasonable: a focus group study, Family Practice 2021, DOI: 10.1093/fampra/cmab072

Ruths, S, Haukenes, I, Hetlevik, Ø, Smith-Sivertsen T, Hjörleifsson S, Hansen AB, Riiser S, Meling HM, Baste V, Trends in treatment for patients with depression in general practice in Norway, 2009–2015: nationwide registry-based cohort study (The Norwegian GP-DEP Study). BMC Health Serv Res 21, 697 (2021). DOI: 10.1186/s12913-021- 06712-w.

Lea K, Swinglehurst D & Hjörleifsson S, Digital Consumer Health: Negotiating Multiple Voices in the Clinical Consultation, Professions and Professionalism 2021, 11(2), DOI: 10.7577.

Whelan B, Hjörleifsson S. & Schei E. Shame in medical clerkship: “You just feel like dirt under someone’s shoe”. Perspect Med Educ, 2021, DOI: 10.1007/s40037-021-00665-w

Hetlevik Ø, Garre-Fivelsdal G, Bjorvatn B, Hjörleifsson S & Ruths S, Patient-reported depression treatment and future treatment preferences: an observational study in general practice, Family Practice, 2019, 1–7, doi:10.1093/fampra/cmz026

Swinglehurst, D, Hjörleifsson S. The Everyday Ethics of Burdensome Polypharmacy, Public Policy & Aging Report, 2018, Vol. 28, No. 4, 113–115

Academic lecture
Academic article
Abstract
Feature article
Article in business/trade/industry journal
Academic literature review
Poster
Letter to the editor
Editorial
Reader opinion piece
Academic chapter/article/Conference paper
Non-fiction book
Lecture
Popular scientific article

See a complete overview of publications in Cristin.

Gjør kloke valg

Leder av Den norske legeforenings styringsgruppe for kampanjen Gjør kloke valg.

Kampanjens formål er å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som føre til skade. Kampanjen feiret fem år i september 2023 og ved den anledning gjorde vi oss noen refleksjoner i denne kronikken og arrangerte et jubileumsseminar som kan ses i opptak her. På de fem første årene har vi oppnådd mye større bevissthet om overaktivitet blant helsepersonell, beslutningstakere og til dels også i befolkningen. Vi satser i økende grad på implementeringsprosjekter for å redusere overaktivitet, som laboratorieprosjektet "Ikke stikk meg uten grunn" og "Bærekraft på legekontoret", det sistnevnte prosjektet som et samarbeid mellom Norsk forening for allmennmedisin og forskere ved UiB og NTNU (se egen fane).

Bærekraft på legekontoret

Det er førsteamanuensis Stefán Hjörleifsson ved IGS/UiB og professor Linn Okkenhaug Getz som har tatt initiativ til Bærekraft på legekontoret. Fra februar 2023 utvikles prosjektet i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin. Prosjektet har sitt utgangspunkt i kampanjen Gjør kloke valg og erkjennelsen av at vår solidariske, offentlige helsetjeneste er truet fordi ressursene ikke brukes godt nok. Målet er å motvirke medisinsk overaktivitet og ikke-bærekraftig bruk av den felles, offentlige helsetjenesten i Norge. Virkemidlene utvikles i samarbeid med blant annet SKIL og Noklus, og er beskrevet på prosjektets hjemmeside. Legeforeningens Fond for kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet støttet prosjektet for første gang med 1.000.000 kroner i 2023 og har gitt samme  beløp til prosjektet i 2024.