Åsta Dyrnes Nordø

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Institutt for politikk og forvaltning

Forskning

Jeg er utdannet statsviter (Ph.D, UiB, 2019) med fordypning i politisk adferd. Mine forskningsinteresser dreier seg rundt offentlig opinion, politisk deltakelse, politisk representasjon og minoritetspolitikk. Jeg er ekspert på surveydata og har jobbet mye med longitudinelle paneldata.

Jeg er en del av lederteamet i Digsscore og leder surveyinfrastrukturen Norsk medborgerpanel. Jeg koordinerer også forskningsgruppen Democracy and Digital Technology (DEMODIGI) tilknyttet Norsk medborgerpanel.

Jeg leder det NFR-finansierte prosjektet "Does the nationality of CO2 matter? Public perceptions of a Northern European market for CO2 storage" (CCSMARKET). Prosjektet ligger hos Norce og jeg har derfor en bistilling som seniorforsker der.