Øystein Hetlevik

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Undervisning

Underviser medisinstudiet på tema som konsultasjontrening og kommunikasjon, psyisk helse i allmennpraksis, sosial ulikhet i bruk av helsetjenester, bruk av helsetjenester generelt.

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Sammendrag/abstract
Poster
Vitenskapelig foredrag
Annet produkt
Errata
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Deltar i følgende prosjekt:

  • Rehabiliteringskohort Vest
  • GP-Dep
  • Bruk av helsetjenenster
  • CONOPRI

 

 

Klassifikasjon

Interessefelt innen koding og klassifikasjon av diagnoser i allmennpraksis og primærhelsetjenesten mer generelt.