Aina Børve

Stilling

Overingeniør

Tilhørighet

Institutt for biovitenskap (BIO)

Forskergrupper

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Mastergradsoppgave

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin