Alf Tore Hommedal

Stilling

Professor

Tilhørighet

Avdeling for kulturhistorie Universitetsmuseet i Bergen

Forskning

 

 

 

Publikasjoner
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Fagartikkel
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Kronikk
Film
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
Museumsutstilling
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Brosjyre
Innledning
Short communication
Programdeltagelse
Annen presentasjon
Poster
Intervju
Leserinnlegg
Nettsider (opplysningsmateriale)
Kompendium
Faglig kapittel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin