Anders Engeland

Stilling

Professor

Tilhørighet

Forskning

Anders Engeland er statistiker og professor i epidemiologi ved Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk (EPISTAT) ved Institutt for global  helse og samfunnsmedisin (IGS), Universitetet i Bergen og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (fhi.no). Han har lang erfaring og bred kompetanse innen kreft-, perinatal- og farmakoepidemiologi, og har vært involvert i en rekke internasjonale samarbeid. Engeland har vært medforfatter på mer enn 200 vitenskapelige artikler.

Undervisning

 

  • Veileder medisinerstudenter (hovedoppgave) og PhD studenter
Publikasjoner
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter
  • Medikamentbruk i forbindelse med svangerskap

  • Legemiddelbruk blant kreftpasienter

  • Metabolsk syndrom og kreft

  • Forhold under graviditet og fødselskarakteristika i relasjon til kreft blant barn og ungdom
  • Kreftrisiko i familier med barn med medfødte misdannelser

 

Kompetanse

Cand. Scient. (matematisk statistikk)

Dr. philos. (kreftepidemiologi)