Andreas Westermoen

Stilling

Seniorrådgiver , Innovasjon og Forskning

Tilhørighet

Det medisinske fakultet, fak.adm. Det medisinske fakultet

Arbeid

Støtte til innovasjon og forskning ved det Medisinske fakultetet. Bred erfaring med innovasjonsprosjekter, start-up, offentlig finanisering og patentering og kan f.eks hjelpe med

  • identifiere innovasjonspotensiale i forskning
  • spissing og pitching av ideer med kommersieltident eller samfunnsnyttig potensiale
  • DOFI og kontakt med og oppfølging av VIS
  • IPR og industrisamarbeid (inkl. avtaler)
  • utforming av søknader for SFI, SFF, EIC og HEU Pillar II
  • utforming av andre typer søknader (forskning, innovasjon, kommersialisering)
  • undervisning i innovasjon og entreprenørskap
Undervisning

ELMED223 Innvasjon og Entrepenørskap