Anette Overland

Stilling

Senioringeniør

Tilhørighet

Avdeling for naturhistorie Universitetsmuseet i Bergen

Arbeid

Paleobotaniske undersøkelser i forbindelse med forvaltning etter kulturminnelova

Publikasjoner
Rapport
Vitenskapelig artikkel
Anmeldelse
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Faglig foredrag
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig foredrag
Populærvitenskapelig foredrag
Poster
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Kompetanse

PhD i botanikk (2007) fra NUIG, Irland