Anja Møgelvang Jacobsen

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Publikasjoner
Intervju
Populærvitenskapelig artikkel
Vitenskapelig artikkel
Poster
Vitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Rapport
Faglig foredrag
Fagartikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Nettsider (opplysningsmateriale)

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin