Anna Svingen-Austestad

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Forskergrupper

Forskning

Anna Svingen-Austestad (PhD) er førsteamanuensis i kunstfagpedagogikk ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). Hun er tilknyttet praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i kunst, musikk og design.

Hennes forskning fokuserer på estetiske praksiser og subjektiveringsprosesser både med og uten tilknytning til utdanningsinstitusjoner. Et sentralt ledemotiv er hvordan kunst som praksis kan bebo, forstyrre og transformere erfaring. Særlig har hun vært opptatt virkninger av samtidskunstens sosiale og poetiske praksiser og prosesser, spørsmål om sted og eksistensielle Territorier.

Nåværende forskning fokuserer på kritisk mangfold som perspektiv, pedagogikk og praksis knyttet til kunstfag. 

Publikasjoner
Prosjekter

I prosjektet KROMATIKK – ET FORPROSJEKT OM MANGFOLD I KUNSTFAG undersøkes perspektiver, praksiser og pedagogikk knyttet til mangfold gjennom en seminarserie for fagpersonale og studenter på tvers av Fakultet for kunst, musikk og design.