Anne Halmøy

Stilling

Førsteamanuensis

Tilhørighet

Klinisk institutt 1

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Errata
Faglig kapittel
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig foredrag
Fagartikkel
Poster
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Sammendrag/abstract
Leserinnlegg
Populærvitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin