Anne Skaansar

Stilling

Førsteamanuensis , Kunst- og designdidaktikk

Tilhørighet

Griegakademiet – Institutt for musikk

Forskergrupper

Forskning

Anne Skaansar er førsteamanuensis i kunst-og designdidaktikk på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD). Skaansar har kunstutdannelse fra tidligere Kunst-og designhøgskolen i Bergen,1983-87, og fra Vestlandets kunstakademi 1987-91. Etter endt utdannelse har hun hatt en rekke utstillinger og utsmykkingsoppgaver, parallelt med undervisning. I 1999 ble hun engasjert av Bergen kommune for å bygge opp avdeling for visuelle kunstfag ved etableringen av Bergen Kulturskole.  Fra 2000-2010 var hun ansatt som lærer og fagsjef på Bergen kulturskole, avdeling for visuell kunst. I 2009 ble hun engasjert av Kunst-og designhøgskolen i Bergen for å etablere praktisk-pedagogisk utdanning for kunstnere og designere, og har siden arbeidet i dette feltet. Anne Skaansar satt i Kulturskolerådets nasjonale ressurgruppe for visuelle kunstfag, og i en nasjonal forskningsgruppe for fag i kulturskolen, opprettet av Norges Musikkhøgskole. Interesseområder og forskning er knyttet til skjæringspunktet mellom kunstfagenes kunnskapsfelt, kunstnerisk utviklingsarbeid, og læringsprosessene i kunstfagene.

Publikasjoner
Prosjekter

Arkadia

I en situasjon med en allestedsnærværende naturkrise som ikke lengre kan ignoreres, ønsker vi undersøke om Arkadia, som narrativ, og pastoralen som uttrykksform, kan være steder som gir oss mulighet for kunstnerisk bearbeidelse av forhold mellom natur og kultur, mellom mennesket og naturen.

Arkadia er et pågående kunstnerisk utviklingsarbeid, som gjennomføres med støtte av strategiske midler fra KMD.

I samarbeid med Ingrid Aarset, https://www.uib.no/personer/Ingrid.Aarset og Anders Kristian Strand, https://www.uib.no/personer/Anders.Kristian.Strand