Antonella Zanna Munthe-Kaas

Stilling

Instituttleder

Tilhørighet

Forskning

Min hovedforskningsinteresse er i numeriske metoder for differensiallikninger. Jeg er spesielt interessert i metoder som bevarer underliggende geometriske egenskaper (f.eks. symplektiske metoder og volumbevarende metoder).

Jeg er også interessert i tverrfaglig bruk av matematikk og numerikk, spesielt rettet mot medisinske anvendelser, f.eks. bildeanalyse og modellering av fysiologiske prosesser eller maskinlæring for bildeanalyse og diagnostikk.
 

Undervisning

 

MAT121(Lineær algebra/Linear algebra)

MNF130(Diskrete strukturar/Discrete mathematics)

MAT160(Beregningsalgoritmer/Numerical analysis 1)

MAT213(Funkskjonsteori/Complex analysis)

MAT251(Klassisk og beregningsorientert mekanikk/ Classical and computational mechanics)

MAT261(Numerisk lineæralgebra/Numerial linear algebra)

MAT262(Bildebehandling/Image processing)

MNF262(Innføringskurs i bildebehandling og visualisering)

 

Master students:

PhD Student:

Research associates:

  • Åsmund Kjørstad, image segmentation of the kidney
  • Erik Hanson, medical image processing
  • Aurora Campo, image processing for biology, stereological methods.

Postdocs:

  • Ilan Degani (2006-2009), quantum control.
  • Erlend Hodneland (2010-2011), image registration.

MAT292projects:

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Kronikk
Vitenskapelig foredrag
Leserinnlegg
Populærvitenskapelig artikkel
Faglig foredrag
Mastergradsoppgave
Fagartikkel
Poster
Leder
Sammendrag/abstract
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Intervju
Nettsider (opplysningsmateriale)
Programdeltagelse
Populærvitenskapelig foredrag
Anmeldelse
Rapport

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Publikasjoner fra  MathSciNet (krever tilgang).

 

Prosjekter

Cody: Computational Dynamics (2006-2009)

NFR no. 191178/V30, GeNuIn: Geometric Numeric Integration in Applications. (NFR, 2009-2012)

MedViz: From Vision to Decision

CRiSP (EU, 2011-2013)

NFR no. 208081 DAADppp Bergen-Lübeck, "Explicit Modelling in DCE-MRI" (2011-2012)

UiB-Meltzer  "Imagina -- Multimodal image alignment" (2011-2012)

UiB-SPIRE "Modelling and Quantification in DCE-MRI" (2013-2014)

NFR no. 262203 Frinatek "Flow-based interpretation of dynamic contrast-enhanced MRI"