Arild Aurvåg Farsund

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for politikk og forvaltning

Publikasjoner
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Briefs
Vitenskapelig monografi
Faglig foredrag
Intervju
Populærvitenskapelig foredrag
Rapport
Kronikk
Populærvitenskapelig bok
Populærvitenskapelig artikkel
Multimediaprodukt
Doktorgradsavhandling

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin