Arvid Lundervold

Stilling

Professor em. medisinsk informasjonsteknologi (BSc, MD, PhD)

Tilhørighet

Institutt for biomedisin

Forskning
Undervisning

See English page

Publikasjoner
Fagartikkel
Vitenskapelig artikkel
Vitenskapelig foredrag
Brev til redaktøren
Poster
Rapport
Sammendrag/abstract
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Errata
Mastergradsoppgave
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Forskerlinjeoppgave
Hovedfagsoppgave
Populærvitenskapelig foredrag

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

 

PubMed

IEEE Xplore 

Google scholar

Prosjekter

See English page

Kompetanse

medisinsk bildebehandling og mønstergjenkjenning; multimodal og funksjonell MR avbildning (hjerne, nyre, og i onkologi); bilde-segmentering; bilde-registrering; longitudinell analyse; bildebaserte biomarkører; matematisk og statistisk modellering inkludert maskinlæring og dyplæring; nevrale nettverk i menneske og maskin