Aslak Hjeltnes

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for klinisk psykologi

Forskning

 

 

Undervisning

PRPSY100 Psykologiens historie

PRPSYK301A Profesjonsforberedelse 1 Psykopatologi, psykologisk behandling og fagetikk

PRPSYKVIT Psykologiens vitskapsteori og forskningsmetodar 

PROPSYMET Metode II - Kvantitativ og kvalitativ metode og innføring i intervjumetodikk

PROPSY312 Anvendelse av modeller for psykologisk behandling

CDP930 Kvalitativ metasyntese

PRPSYK317 Hovedoppgave

Publikasjoner
Kronikk
Anmeldelse
Vitenskapelig artikkel
Poster
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Vitenskapelig foredrag
Intervju
Populærvitenskapelig foredrag
Nettsider (opplysningsmateriale)
Short communication
Hovedfagsoppgave
Faglig foredrag
Populærvitenskapelig artikkel
Leder
Leserinnlegg

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Emosjonsfokusert terapi og kognitiv terapi for depresjon: En randomisert klinisk studie

Pasienten sitt perspektiv på emosjonelle opplevingar i psykoterapi

Ferdighetstrening for psykologer og psykologstudenter

Empathy in qualitative analysis