Astri Lundervold

Stilling

Professor , Professor og spesialist i klinisk nevropsykologi

Tilhørighet

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Forskergrupper

Forskning

Lundervolds forskning har fokus på kognitive, emosjonelle og sosiale utfordringer som ofte rammer mennesker med somatiske og/eller psykiatriske tilstander. Gjennom deltakelse i ulike forskningsprosjekt, utdanning og praksis ønsker hun å bidra til å fremme et helhetlig og personbasert perspektiv på helse.

Formidling
Undervisning
Publikasjoner

Pubmed

 

 

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1993

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter