Astrid Dalehaug Norheim

Stilling

Høgskolelærer/øvingslærer, Koordinator av erfaringsbasert master i gravejournalistikk ved UIB. Reportasjeleder ved SUJO.

Tilhørighet

Forskning

Les mer om erfaringsbaserte mastergradsemner i gravejournalistikk her: https://www.uib.no/utdanning/evu/150078/mastergradsemner-i-undersøkende-journalistikk