Astrid Gynnild

Stilling

Professor

Tilhørighet

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Forskergrupper

Forskning

Astrid Gynnild er professor i medievitenskap. Hennes spesialfelt er journalistisk innovasjon, nye teknologier og menneskelig samhandling. Fra 2016-2021 ledet hun forskningsprosjektet ViSmedia – the Adoption and Adaption of Visual Surveillance Technologies in the News Media. Prosjektet var finansiert av Norges Forskningsråd, NFR, under programmet SAMANSVAR. I dette tverrfaglige RRI-prosjektet undersøkte hun og hennes kolleger journalistiske og samfunnsmessige implikasjoner av nye teknologier som blant annet kameradroner, mobiltelefoner, 360-kameraer og satelittvideo.

Fra 2014-2019 var hun også leder for journalistikkutdanningen ved UiB. Hun hadde ansvaret for utvikling av det nye masterprogrammet i undersøkende journalistikk, og for implementering av nye studieplaner da utdanningen flyttet inn i Media City Bergen i 2017. Gynnild har utviklet workshop-modellen som bærende, studentaktiv undervisningsform i MCB. I 2019 fikk hun status som merittert underviser – som en av de første ved Universitetet i Bergen.

Gynnild disputerte i 2006 på en grounded theory om kreativitet i journalistiske arbeidsprosesser; skapende veksling. Opponent var co-grunnleggeren av metoden, dr. Barney G. Glaser. Hun er Fellow of The Grounded Theory Institute og var redaktør av The Grounded Theory Review 2012-2018.

Gynnild var i 2011-2012 gjesteforsker ved Department of Sociology, University of California i Berkeley, USA.  Hun har tidligere vært ansatt ved flere vitenskapelige institusjoner samt ved mediehuset Adresseavisen, der hun skaffet seg bred erfaring med nyhetsarbeid både som journalist og gjennom stillinger som redaksjonssjef og redaksjonell utvikler.

Formidling

I ViSmedia-prosjektet (2015-2021) har vi fokusert på nyskapende visuell formidling på siden www.vismedia.org. Her finner du løpende nyhetsdekning fra de mange aktivitetene i prosjektet. Her finner du også video-opptak fra våre årlige konferanser i Universitetsaulaen i Bergen; Drones in the Media (2016), Mobile Spotting in the Media (2017), Watching in the Media (2018) og Visual Transparency in the Media(2019). Visual Futures of the Media blir strømmet 19. januar 2021.

Du vil dessuten finne resultater fra en rekke studenteksperimenter med nye teknologier, samt en oversikt over alle publikasjoner i prosjektet. Samlet sett gir nettsiden www.vismedia.org  et bredt innblikk i tidlige faser av nye overvåkningsteknologier i mediene.

Jeg er spesielt opptatt av å gjøre forskning lett tilgjengelig og mest mulig relevant. Målet er å publisere mest mulig open access, og å eksperimentere med ulike formidlingsformer både digitalt og i forhold til et fysisk publikum. Dette i pakt med EU-rammeverket Responsible Research and Innovation, der det legges stor vekt på interaksjon med ulike brukergrupper. Jeg er spesielt opptatt av muligheter vi får gjennom nye teknologiske verktøy.

Jeg er også opptatt av bøker og artikler som viktige arenaer for forskningsformidling til et bredt publikum. I boka «Droner i sivilsamfunnet» (Cappelen Damm Akademisk i 2018), der jeg var redaktør, søkte vi å forene vår egen forskning med fagkompetanse fra næringslivet og institusjoner som Datatilsynet, Luftfartsverket og Teknologirådet. 

Her er noen lenker til debattinnlegg og kronikker:

Om overvåkning og appen Smittestopp:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kJronB/norge-er-i-unntakstilstand-imens-har-myndighetene-initiert-et-digital

Om VR-journalistikk, etikk og empati:

https://journalisten.no/astrid-gunnild-immersive-journalism-universitetet-i-bergen/frykter-manipulerende-antiempatisk-journalistikk/413060

Om Vågå-saken og kraften i digitale spor:

https://voxpublica.no/2012/10/digitale-spor-og-troverdighet/

Om droner og dømmekraft:

https://voxpublica.no/2014/10/droner-integritet-og-doemmekraft/

 

Undervisning

Undervisning handler om «å legge til rette for læring». Som utdanner jobber jeg med alt fra emnedesign til  utforsking av digitale læringsressurser. Jeg har spesialisert med på studentaktive læringsformer som jeg stadig videreutvikler. Mye av undervisningstiden min går også med til individuell veiledning, noe jeg synes er ekstra spennende. 

Jeg utdanner studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå. Jeg veileder for tiden to PhD-studenter, fem studenter på master i undersøkende journalistikk, en student i medier og kommunikasjon og en rekke bachelorstudenter i journalistikk. 

Her er emner jeg har hatt ansvar for de siste årene:

Høst 2023: Gravejournalistikkens grunnlag, Masterprogram i undersøkende journalistikk (30 stp)

Vår 2023: Bacheloroppgave, Bachelorprogram i journalistikk (30 stp)

Høst 2022: Bacheloroppgave, Bachelorprogram i journalistikk (30 stp)

Vår 2021: Prosjektdesign, Masterprogram i undersøkende journalistikk (30 stp)

Høst 2020: Bacheloroppgave, Bachelorprogram i journalistikk (30 stp)

Vår 2020: Forskningserfaring og metode: Overvåkningsteknologier i nyhetsmediene, Masterprogram i medier og kommunikasjon (10 stp)

I 2019 ble jeg tildelt status som merittert underviser av SV-fakultetet ved Universitetet i Bergen.

I tillegg til omfattende erfaring fra Universitetet i Bergen har jeg undervist ved OsloMet, Høgskolen i Volda og Universitetet i Stavanger. I perioden 2014-2017 hadde jeg ansvar for å utvikle nye studieplaner for bachelorprogrammet i journalistikk og for masterprogrammet i undersøkende journalistikk ved UiB. Det var en spennende periode der vi både flyttet inn i Media City Bergen og implementerte de nye programmene. Jeg var programansvarlig for journalistikk ved UiB 2014-2019, da jeg ble merittert underviser.

Publikasjoner

0 0 1 851 4512 UiB 37 10 5353 14.0

 

Utvalgte publikasjoner: 

 

Vitenskapelig foredrag
Short communication
Faglig foredrag
Kronikk
Populærvitenskapelig foredrag
Doktorgradsavhandling
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Nettsider (opplysningsmateriale)
Vitenskapelig artikkel
Intervju
Leksikonartikkel
Populærvitenskapelig artikkel
Leder
Digitale læremidler
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
Anmeldelse
Poster
Vitenskapelig monografi
Brev til redaktøren
Fagartikkel

Se en full oversikt over publikasjoner i Cristin

Prosjekter

Her er lenke til prosjektet ViSmedia, som går fra 2015-2021 og er finansiert av Norges Forskningsråd: 

www.vismedia.org 

Ledererfaring

Fra 2015-2021 leder jeg det NFR-finanisierte forskningsprosjektet ViSmedia – the adoption and adaption of visual surveillance technologies in the news media (www.vismedia.org).  Prosjektet (24 mill.) er del av SAMANSVAR-programmet under Norges Forskningsråd, og har hatt 16 medlemmer inklusive 1 PhD-stipendiat, 1 postdoktor og fire professor II fra henholdsvis Finland og USA.

Fra 2019 er jeg leder av gruppen for journalistikkforskning ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB.

Fra 2014-2019 var jeg leder for undervisningsprogrammene i journalistikk ved UiB. I denne perioden utviklet vi nye studieplaner både for bachelorstudiet og det nye masterprogrammet i undersøkende journalistikk i samarbeid med programmene i TV-produksjon og Medie- og interaksjonsdesign. Vi flyttet også over i nye lokaler i Media City Bergen.

Fra 2013-2017 var jeg leder for Rådet for anvendt medieforskning, RAM, og nestleder samme sted 2009-2013.

Fra 2011 til 2019 var jeg redaktør for Grounded Theory Review.

Jeg var leder for masterprogrammet i dokumentar-produksjon ved Universitetet i Stavanger (2011-2013) og avdelingsleder og leder for Veiledningsprogrammet ved Senter for relasjonsutvikling, nåværende ViD (2007-2009).

Jeg har også vært redaksjonssjef for foto- og grafikk i Adresseavisen (1996-1999) og leder for redesignprosjektet Visuell avis samme sted (1999).