Atle Jåstad

Stilling

Rådgiver

Tilhørighet

Arbeid

Fakultetsadministrasjon

  • Internkontroll
  • Førebuing, utgreiing og oppfylging av saker til Forskar- og forskarutdanningsutvalet

Rådgjevar

Stillinga er tenkt å ha ein støttefunksjon for forskingsmiljøa ved fakultetet. Arbeidsoppgåvene femner mellom anna om det å yta hjelp i høve:

  • datainnsamling, mellom anna ved bruk av SurveyXact
  • tilrettelegging av data
  • søknader til REK og PVO
  • prosjektadministrasjon
Publikasjoner